Etunimi
Outi
Sukunimi
Hietala
Organisaatio
Suomen Klubitalot ry
Esittelyteksti
Toimin projektipäällikkönä Suomen Klubitalot ry:n OSSI-hankkeessa (Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin/STEA 2020-22), jossa toteutetaan kokemustietoon perustuvaa yhteistutkimusta

Toimintamallit, joissa mukana

Kokonaisuudet, joissa mukana

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus

Yhteistutkimus
Kokonaisuus
Aihealueet
Yhteiskehittäminen