Yhteistutkimusverkosto kokoaa yhteen kumppaneita, joita kiinnostaa perinteisen tutkija-kohde -asetelman uudistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemustoimijat (mm. asiakkaat, yhdistysten jäsenet, kokemusasiantuntijat, kansalaiset) ja ammattilaiset, henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla esimerkiksi tutkimuskysymysten muotoiluun, aineiston keräämiseen, tutkimustulosten analysointiin & työstämiseen tai raportointiin, tai kaikkiin tutkimusvaiheisiin. Yhteistutkimuksesta voidaan puhua myös kanssatutkimuksena tai osallistuvana tutkimuskumppanuutena.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Yhteistutkimusverkosto
Lyhyt kuvaus

Yhteistutkimusverkosto kokoaa yhteen kumppaneita, joita kiinnostaa perinteisen tutkija-kohde -asetelman uudistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kokemustoimijat (mm. asiakkaat, yhdistysten jäsenet, kokemusasiantuntijat, kansalaiset) ja ammattilaiset, henkilökunnan sekä johdon edustajat pääsevät mukaan tutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla esimerkiksi tutkimuskysymysten muotoiluun, aineiston keräämiseen, tutkimustulosten analysointiin & työstämiseen tai raportointiin, tai kaikkiin tutkimusvaiheisiin. Yhteistutkimuksesta voidaan puhua myös kanssatutkimuksena tai osallistuvana tutkimuskumppanuutena.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Edistää yhteistutkimusta ja siihen liittyvää monialaista, -tieteistä & -asiantuntijaista verkostoitumista

Vahvistaa asiakkaiden ja kansalaisten osallisuutta heitä koskevassa tutkimustoiminnassa

Tukea kokemustiedon ja asiantuntijatiedon/osaamisen yhdistämistä tutkimuksessa 

Toimiaika

Yhteistutkimusverkosto perustuu eri toimijoiden ja hankkeiden osallistumiseen ja panokseen. Kokonaisuutta hallinnoi toistaiseksi Suomen Klubitalot ry:n "Yhteisöllisestä osallisuudesta yksilöllisiin siirtymiin OSSI-hanke (STEA 2020-2022), joka toteutetaan yhteis- ja toimintatutkimuksena.  Kokonaisuuteen voivat tulla mukaan niin kansalaisjärjestöjen, sote-palveluiden kuin tutkimuksenkin edustajat, jotka parhaillaan toteuttavat yhteistutkimusta tai ovat siitä kiinnostuneita. 

 

Toimijat

Tutkijat & kehittäjät, kansalaiset ja kokemustoimijat, yhteisöjen jäsenet, asiakkaat ja sote-alan ammattilaiset.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Outi Hietala
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Klubitalot ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
outi.hietala@suomenklubitalot.fi

Tekijä

Outi Hietala

Luotu

12.08.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tutkimustoiminnassa on nousemassa haasteeksi kokemustiedon asema sekä tarve sen muutokseen. Ja toisaalta tutkimuksen ja tiedon tuottamisen perinteiset tavat ovat alkaneet kyseenalaistua erityisesti syrjintää ja alistamista kokeneiden kansalaisten ja ryhmien näkökulmasta. He eivät enää ole halukkaita asettumaan pelkästään tiedon tuotannon ja tutkimuksen kohteiksi, vaan haluavat osallistua niiden perusoletusten ja kokemustiedon aseman uusistamiseen. Ja myös ammattilaiset ovat kiinnostuneet mahdollisuudesta uudistaa ammatillisuutta osallistumalla yhteistutkimukseen asiakkaiden tai vaikkapa yhdistyksen jäsenten rinnalla, kumppaneina. Yhteistutkimuksella onkin yhtymäkohtia myös yleisempään osallisuutta, kokemustiedon asemaa ja yhteiskehittämistä koskevaan keskusteluun.

Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuus pyrkii sekä kokoamaan että koordinoimaan yhteistutkimuksesta kiinnostuneita ja sitä toteuttavia toimijoita: esimerkiksi tutkijoita, ammattilaisia, asiakkaita sekä muita järjestöissä tai palveluissa työskenteleviä tai jäseninä ja asiakkaina/palvelun käyttäjinä olevia ihmisiä & kansalaisia, joiden omaan tilanteeseen tutkimukset sekä niiden näkökulmat liittyvät.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Koota ja julkaista yhteistutkimukseen liittyviä suunnitelmia, kokemuksia ja tuloksia. Tiedottaa yhteistutkimusverkoston toiminnasta ja sen mahdollisuuksista kansalaisille ja sote-palveluissa työskenteleville & päätöksentekijöille.

Yhteistutkimus

Aihealueet

Yhteiskehittäminen

Ilmiöt

Eriarvoistuminen ja segregoituminen Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot