Etunimi
Elina
Sukunimi
Partanen
Organisaatio
Kukunori ry

Toimintamallit, joissa mukana

Kuvassa on Elämänhallinnan huojuvan tornin prototyyppi eli ensimmäinen luonnosversio, joka on tehty puupalikoista, joihin jokaiseen on kirjattu elämänhallinnan kannalta merkityksellisiä asioita.
Toimintamalli
Kokeilu
Mielenterveys
Pitkäaikaistyöttömyys
Yhteiskehittäminen

Kuvassa näkyy pienoismalli, jonka kokemusasiantuntijat rakensivat työpajassa, jossa kerättiin elementtejä kokemusasiantuntijoiden palvelumuotoiluvalmennukseen. Malli kuvaa elementtejä, joita valmennuksessa ei pidä olla.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Koulutuspalvelut
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Kuvassa Pauliina Helteen piirros siitä, miten työpaja eteni. Ensin lämmiteltiin, sitten kehollistettiin ensin maailman paras terveysasema. Seuraavaksi muotoiltiin nykytila. Viimeiseksi rakennettiin muutospolku, jonka avulla nykytilasta pääsisi parhaaseen terveysasemaan.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Fasilitointi ja osallistuminen

Kuvassa näkyy musta liitutaulukangas, jolle kokemusasiantuntijat ovat piirtäneet, kirjanneet ja muotoilleet asioita, joita löytyy parhaasta palvelukohtaamisesta.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Kuvassa yhteiskehittämispajan lopputuotokset
Toimintamalli
Kokeilu
Kokemustieto
Kuntouttava työtoiminta
Yhteiskehittäminen

Kuvassa näkyy toipumiskartan ensimmäinen luonnosversio, joka on tuotettu yhteiskehittämispajassa pöydälle. Siitä löytyy piirroksia, rakennelmia ja sanoja paikoista, joita toipumiskartalla pitäisi olla, sekä niiden välillä risteileviä tietoja.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Kuvassa näkyy työskentelyn ensimmäisen vaiheen tuotoksia Alvin Laturi-tilan seinällä. Käytännössä siinä on liimalappuja, joissa on kuvattu, mitä kyseisessä tilassa voisi tehdä, ketkä siellä voisivat kohdata ja miltä siellä voisi näyttää.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Mielenterveys
Kokemustieto

Kokonaisuudet, joissa mukana