Miten tuoda kokemusperäistä tietoa näkyviin helposti levitettävään muotoon? Erilaiset visualisoinnit toimivat hyvin tällaisina. Propellipäät ja LOVME-työstivät yhdessä kokemusasiantuntijoiden johdolla toipumiskartan, joka auttaa oman toipumisprosessin sanoittamisessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Toipumisen kuvaaminen Toipumiskartan avulla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Miten tuoda kokemusperäistä tietoa näkyviin helposti levitettävään muotoon? Erilaiset visualisoinnit toimivat hyvin tällaisina. Propellipäät ja LOVME-työstivät yhdessä kokemusasiantuntijoiden johdolla toipumiskartan, joka auttaa oman toipumisprosessin sanoittamisessa.

Toteutuspaikka
Propellipäät / Kukunori ry, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Milla Mäkinen

Luotu

06.10.2020

Viimeksi muokattu

23.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Toipumiskarttatyöpajan avulla voit aloittaa keskustelun toipumisen monimuotoisuudesta missä tahansa yhteisössä tai ryhmässä. Oheisen ohjeen avulla voit itse vetää työpajan.

Itse toipumiskartan voit asettaa seinälle ja käydä sen avulla keskustelua kenen tahansa yksilön kanssa.

Toipumiskartan kuva ohessa on vain havainnekuva. Varsinaisen, printatun, kartan voi tilata seinälleen osoitteesta: pasi.paksuniemi(at)kakspy.com

 

 

Toimintaympäristö **

Mielenterveys on jokaista ihmistä koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

Kansikuva
Kuvassa näkyy toipumiskartan ensimmäinen luonnosversio, joka on tuotettu yhteiskehittämispajassa pöydälle. Siitä löytyy piirroksia, rakennelmia ja sanoja paikoista, joita toipumiskartalla pitäisi olla, sekä niiden välillä risteileviä tietoja.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready