Etunimi
Virpi
Sukunimi
Leinonen
Organisaatio
Kempeleen kunta

Toimintamallit, joissa mukana

Ikäihmisten arkikuntoutuminen etänä pilotissa Rajattoman virtuaalikonsertissa syksyllä 2021.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ennaltaehkäisy
Kuntoutus
Monialaisuus
Etäpalvelu

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli
Toimintamalli
Päivätoiminta
Ikääntyminen
Matalan kynnyksen palvelu
Etäpalvelu
Toimintakyky

Kokonaisuudet, joissa mukana

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Asiakas- ja palveluohjaus

POPsote-hankekokonaisuuden virallinen logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset