Ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Pohjoi-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteinen, ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva asiakas- ja palveluohjaus, hyvinvointi- ja palveluverkostot asiakkaiden ja ammattilaisten käytössä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjoi-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteinen, ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva asiakas- ja palveluohjaus, hyvinvointi- ja palveluverkostot asiakkaiden ja ammattilaisten käytössä.

Toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sini Vuoti

Luotu

06.04.2022

Viimeksi muokattu

14.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli sisältää  

 • Ensivaiheen neuvonnan ja asiakasohjauksen
 • Palveluohjauksen 
 • Säännöllisen palvelun asiakkuuden 

Mallin painopisteenä on hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva asiakas- ja palveluohjaus ennen säännöllisiä palveluja.  

Toimintamalli tarjoaa yhtenäiset toimintatavat hyvinvointialueella järjestää ja toteuttaa asiakas- ja palveluohjausta painottaen varhaista tukea, ennaltaehkäisyä ja hyvinvointi- ja palveluverkostojen roolia sekä työkaluja ja keinoja sosiaalihuollon prosessin eri vaiheisiin. 

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueen keskiössä on pohjoispohjalainen ihminen ja palveluiden painopiste peruspalveluissa ja varhaisessa ongelmien ehkäisyssä. Organisaatiouudistuksessa ja asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyössä on painotettu varhaista tukea, osallisuutta ja omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotona toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä. Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyöllä on vastattu tähän tavoitteeseen.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Henkilöstöä osallistavat yhteistyöryhmät (edellyttää suunnittelua ja koordinointia)
 • Osaamiskartoitukset ja palautekyselyt
 • Osaamistarpeita vastaavia koulutuksia, infoja ja työpajoja
 • Tiivis yhteiskehittäminen ikäihmisten palveluiden eri tasoilla ja muiden kehittäjien kanssa, jolloin asiakas- ja palveluohjaus on saatu ikäihmisten palveluja läpileikkaavaksi
 • Toimintamallin käyttöönoton pilkkominen pienempiin osatavoitteisiin, joiden mukaan edetään
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakas- ja palveluohjauksen kehittämistyön tuloksena on rakennettu yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli. Toimintamalli tarjoaa yhtenäiset toimintatavat järjestää ja toteuttaa asiakas- ja palveluohjausta painottaen varhaista tukea ja ennaltaehkäisyä sekä työkaluja ja keinoja sosiaalihuollon prosessin eri vaiheisiin. 

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallikuvaus sisältää seuraavat

 • Perustehtävän ja tavoitteiden määrittely
 • Asiakkaan ohjautuminen
 • Asiakassegmentointi ja tärkeimmät asiakasryhmät
 • Riskiasiakkaat
 • Erityisen tuen tarpeen määrittely ja tunnistaminen
 • Asiakas- ja palveluohjauksen prosessi ja sen vaiheet
 • Palveluohjauksen ydinpalvelut
 • Kiireellisen avun tarve
 • Asumisen ennakointi ja asuinolojen selvitys osana asiakas- ja palveluohjausta
 • Yhteydenottokanavat
 • Työvälineet
 • Kumppanit; hyvinvointi- ja palveluverkostot
 • Roolit ja vastuut
 • Jatkokehittämistarpeet
Kansikuva
Ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaus - omannäköinen ikääntyminen. (Kansikuva)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä