Etunimi
Jari
Sukunimi
Haverinen
Organisaatio
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Toimintamallit, joissa mukana

FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö
Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Kustannusvaikuttavuus
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö
Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
RRP
Vaikuttavuus

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla KARITA-hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito
Ikääntyminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hoitotakuu
Työkyky