Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Hanke edistää hoitoon pääsyä, hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua. Digitaalisia palveluja kehittämällä ja käyttöönottamalla edistetään fyysisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoitotakuun toteutumista. Vaikuttavien digitaalisten palveluiden käyttö vapauttaa henkilöresurssia asiakastyöhön ja turvaa hoidon jatkuvuutta. Hankkeessa edistetään hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden arkkitehtuurin rakentumista ja toteutumista, joka nojautuu kansalliseen itse- ja omahoidon arkkitehtuuriin. Kokonaisuus tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista ja on linjassa muiden valtionavustusta saavien hankkeiden kanssa rakentaen kokonaisuutta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Hanke edistää hoitoon pääsyä, hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkua. Digitaalisia palveluja kehittämällä ja käyttöönottamalla edistetään fyysisten sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hoitotakuun toteutumista. Vaikuttavien digitaalisten palveluiden käyttö vapauttaa henkilöresurssia asiakastyöhön ja turvaa hoidon jatkuvuutta. Hankkeessa edistetään hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden arkkitehtuurin rakentumista ja toteutumista, joka nojautuu kansalliseen itse- ja omahoidon arkkitehtuuriin. Kokonaisuus tukee hyvinvointialueen strategian toteutumista ja on linjassa muiden valtionavustusta saavien hankkeiden kanssa rakentaen kokonaisuutta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena: 

Investointi 1: 
Edistää hoitotakuun toteutumista ja hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamista 1) tunnistamalla ne asiakasryhmät, joiden palveluketjuja ja -kokonaisuuksia on ensisijaisesti tarpeen kehittää hyvinvointialueella, 2) kehittämällä perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaa ja parantamalla hoidontarpeen arvioinnin prosessia sekä 3) edistämällä heikossa / haavoittuvassa asemassa olevien hoitoon pääsyä ja 4) jalkauttamalla jo käytössä olevia digitaalisia toimintamalleja hyvinvointialueelle.  

Investointi 2: 
Edistää hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista suunnittelemalla ja ja käyttöönottamalla hyvinvoinnin monialainen digitaalinen palvelukonsepti hyvinvointia edistävien palvelujen ja toimintojen löytämiseksi.  

Investointi 4:  
Arvioida hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden kypsyystaso sekä edistää hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön ja kehittämällä 1) kansalaisten digitaalisia palveluita ja 2) ammattilaisten digitaalisia järjestelmiä.  

Toimiaika

Ensimmäisen hankevaiheen rahoituspäätös saatiin huhtikuussa 2022. Hankkeen aikana valmistellaan seuraavan vaiheen hankesuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hankkeen toimiaika 2022-2025. 

Toimijat

Hankehallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta hankehallinnointi siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Hankkeeseen osallistuvat vuoden 2022 aikana osatoteuttajina kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja kuntayhtymät.

Hankkeeseen osallistetaan kehittämisen tueksi useita työryhmiä.  Hankkeessa tehdään yhteistyötä  DigiFinlandin ja Terveyskylän sekä yrityskumppaneiden kanssa.

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Riikka Hirvasniemi
Yhteyshenkilön organisaatio
Oulun kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
riikka.hirvasniemi@ouka.fi

Luotu

27.06.2022

Viimeksi muokattu

14.03.2023