Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli, Pohde (RRP, P4, I4)

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden arviointimalli, Pohde (RRP, P4, I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toteutuspaikka
FinCCHTA, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala, THL
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU
Tiedosto
Digitaalisten sote-ratkaisujen Digi-HTA-arviointityöpaja 27.4.2023. Esitys Digi-HTA:n hyödyntämisestä. Pohde.
DigiHTA_Pohde_1.pdf (873.16 KB)

Luotu

18.10.2022

Viimeksi muokattu

05.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Digitaalisten terveyspalveluiden alle voidaan lukea laaja kirjo erilaisia teknologisia ratkaisuja kuten esim. mobiilisovellukset, etäyhteydet, kuntoutukseen liittyvät digitaaliset ratkaisut, tekoäly- ja robotiikkaratkaisut sekä ikäihmisten kotona asumista ja hyvinvointia edistävät palvelut. Näiden uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotton tulisi tapahtua samojen kriteerien mukaisesti kuten muidenkin terveydenhuollon menetelmien: niiden tulisi tarjota näyttöön perustuvia hyötyjä, oltava turvallisia ja kustannusvaikuttavia. 

Hoitoteknologioiden arviointityössä (HTA) tehdään systemaattinen katsaus terveydenhuollossa käytettävien menetelmien ominaisuuksista ja vaikutuksista. Arvioinnin ja suositusten päätarkoitus on tukea päätöksentekijöitä, jotta voidaan paremmin edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta.

Hankeosio jatkaa aiemmin tehtyä digi-HTA-kehittämistyötä ja sen tavoitteena on vakiintunut digi-HTA-arviointitoiminta, joka kiinteästi tukee sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekijöitä heidän digitaalisiin palveluihinsa liittyvissä päätöksissään. Vakiintunut mobiilisovellusten ja digitalisten palveluiden arviointitoiminta lisää kansalaisten tietoa tuotteista, joilla voidaan tukea kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä asiakkaan itse- ja omahoitoa.  

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kansalaisten itse- ja omahoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Lisäksi tuetaan uudenlaisten toiminta- ja palvelumallien, kuten etäyhteyksillä toteutettavien palveluiden, jalkauttamista. Edelleen kehitetty Digi-HTA-arviointimalli huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset sekä harmonisoituen kansainvälisiin HTA-käytöntöihin ja regulaatioon tukee vaikuttavien ratkaisujen levittymistä EU-markkinoilla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä toimii hyvinvointialueen päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarjottavien mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden kehittävät yritykset, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja kansalaiset

Kansikuva
FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä