Etunimi
Nina
Sukunimi
Lukkarinen
Organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)

Toimintamallit, joissa mukana

kuvassa on nurmikkotaustalla ihmisten käsiä ringissä
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Asiakas- ja palveluohjaus
Psykososiaalinen tuki

Jokaiselle Sopiva, jokaiselle erilainen
Toimintamalli
Vammaispalvelut
Asiakaslähtöisyys
Itsemäärääminen
Osallisuus
Henkilökohtainen budjetointi

Vammaispalvelun osaamiskeskus Kipinän toimintamalli
Toimintamalli
Verkostot
Asiakasosallisuus
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Aamu- ja iltapäivätoiminta
Moniammatillisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana