Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen ovat osa mielenterveysstrategiaa.

Mielenterveyttä edistetään

 1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
 2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
 3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveysosaaminen tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa mielenterveyttä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen
Lyhyt kuvaus

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen ovat osa mielenterveysstrategiaa.

Mielenterveyttä edistetään

 1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
 2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
 3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveysosaaminen tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa mielenterveyttä.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Mielenterveysstrategian toimeenpanossa mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen toteutuu valtion rahoittamien hankkeiden kautta. Tämä osa-alue kuuluu mielenterveysstrategian painopisteeseen 1. Mielenterveys pääomana.

Mielenterveyden osaamisen vahvistaminen kunnissa -hankekokonaisuus sisältää 15 hanketta. Näissä hankkeissa kehitetään hyvin erilaista menetelmiä ja toimintoja, jotka vahvistavat osaamista kunnissa. Hankkeet tulevat kuvaamaan omia toimintamallejansa tämän kokonaisuuden yhteyteen. 

Tämä kokonaisuus tulee myös linkittämään muita toimintamalleja, jotka liittyvät mielenterveyden edistämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen mielenterveysstrategian toimintakaudella 2020-2030.

Toimiaika

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen toteutuu osana mielenterveysstrategiaa koko strategiakauden ajan 2020-2030.

Toimijat

Mielenterveyden edistämistä ja osaamisen vahvistamista tekevät useat eri tahot ja toimijat:

 • Kunnat, maakunnat, hyvinvointialueet
 • Järjestöt
 • Yksilöt.

Yksi mielenterveysstrategian toimeenpanoon kuuluvista hankekokonaisuuksista on mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa eli MITO-hankkeet 12/2020.

 • Digitaalisten palvelujen lisääminen ja hyödyntäminen - Helsinki
 • Hyvä mieli! – Etelä-Karjalan mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa
 • Yhdessä mielessä – mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi - Päijät-Häme
 • ARMI – Arjen yhteisöllisyyttä mielen hyvinvoinnin tukena - Pohjois-Karjala
 • Kokemusasiantuntijatoiminta osaksi kuntien peruspalveluita - Etelä-Pohjanmaa
 • Opastavaa tukea psyykkisesti kuormittuneille perheille, joissa alaikäisiä lapsia – HMT-Opa – Hyvän mielen talo
 • Poikkea MIELIPOINTTIIN, POIMI - Ylöjärven kaupunki
 • Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin - Ikäinstituutin säätiö
 • Mielenterveysosaamisen vahvistaminen Haminan kasvatus- ja koulutuspalveluissa - Haminan kaupunki
 • MEIDÄN MIELESSÄ - Keski-Pohjanmaa
 • PASEK-hanke - Pirkanmaan shp

Täydentävässä hankehaussa rahoitetut hankkeet 7/2021:

 • Itsenäisesti asuvien 16–18-vuotiaiden nuorten mielenterveyden edistäminen
 • Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa
 • Miten jaksat omaishoitaja?
 • Hyvän mielen kunta
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Saara Rapeli
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
saara.rapeli@thl.fi

Tekijä

Tina Stenberg

Luotu

16.04.2021

Viimeksi muokattu

07.03.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tämä kokonaisuus kuuluu mielenterveysstrategian painopisteeseen 1. Mielenterveys pääomana.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on, että mielenterveys on yksikön, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan pääomaa, josta pidetään huolta ja johon sijoitetaan

 • kaikissa elämän vaiheissa
 • opiskelussa ja työssä
 • arkiympäristöissä, yhteisöissä ja vapaa-ajan toiminnassa
 • yhteiskunnan ja ympäristön muutoksissa.

Yleisen kansanterveydellisen näkökulman lisäksi erikseen otetaan huomioon eri vähemmistöryhmät, kielelliset ja kulttuuriset ryhmät.

Tuotokset ja tulokset

Vuonna 2022 tullaan julkaisemaan Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 2020-2030 väliraportti, jossa tullaan käsittelemään myös mielenterveyden edistämistä sekä osaamisen vahvistamista.