Käyttäjän Jarno.Suominen profiilikuva.
Etunimi
Jarno
Sukunimi
Suominen
Organisaatio
Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment (FinCCHTA)
Esittelyteksti
As a forward looking specialist my passion is to evolve and develop functions durably in the field of health care while utilizing health technology. My maturity in quality control is in high level and I strongly support standardization. Effectiveness and measurability are key factors in my approaching methods.

I have specified skills among health technology. Therefore medical devices, health technology assessment (HTA), eHealth and digital workflow are high on my priorities of interest.

Toimintamallit, joissa mukana

HTA osana terveysteknologian elinkaariajattelua
Toimintamalli
Arviointi
Arviointi ja tiedonkeruu
Tiede ja tutkimus
Julkiset hankinnat ja kilpailutus

FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö
Toimintamalli
RRP
Digitaaliset palvelut
Kustannusvaikuttavuus
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Kokonaisuudet, joissa mukana

FinCCHTA - Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö
Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
RRP
Vaikuttavuus

Kotona Asumista Rohkeasti ja Itsenäisesti Teknologian avulla KARITA-hanke
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito
Ikääntyminen