Innovaatio- ja strategiaverkoston tapaamisessa jaettiin tietotaitoa ja hyviä käytäntöjä

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämismallin työstäminen käynnistyi 3.11. Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla. Tietotaitoa ja hyviä käytäntöjä jaettiin aktiivisesti myös ennaltaehkäisevien sote-palveluiden teemakeskusteluissa. Lisäksi verkoston jäsenet kutsuttiin mukaan yhteiseen innovaatiohaasteeseen!

Kuva
Yhteiskehittämisen pääpilareita
Yhteiskehittämistoiminnan pääpilareja / Pauliina Hyrkäs

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen yhteiskehittämisen mallin työstäminen käynnistyi Innovaatio- ja strategiaverkoston tapaamisessa 3.11. tarvemäärittelyllä. Tästä saatiin yhdessä työskentelyn ja keskustelun avulla koottua materiaalia eri sidosryhmien näkökulmista jatkotyöskentelyä varten. Työskentelyn tuloksiin voit käydä tutustumassa työskentelypohjalla, joka löytyy verkkoklinikan materiaaleista. 

Verkoston jäsenet tulevat saamaan vielä kyselyn, jonka avulla edelleen tarkennetaan yhteiskehittämismallin Oivalla ja ymmärrä -vaiheeseen liittyvää tietopohjaa. Kun sähköpostilaatikkosi kolahtaa, otathan siis osaa yhteiseen tehtävään.

Mallin kehittämisen osalta keskusteltiin erityisesti yritysyhteistyöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä yhteiskehittämisen mahdollistamisesta ja resursoinnista. Näihin teemoihin tulemme palaamaan tarkemmin myöhemmissä kehitysvaiheissa.

Teemakeskustelut ennaltaehkäisevien sote-palveluiden kehittämisestä

Teemakeskusteluja käytiin kolmessa ryhmässä: 1) Lapset, nuoret ja perheet, 2) Työikäiset ja 3) Ikääntyneet. 

Teemakeskusteluissa nousi esille tarve koota yhteiskehittämisen mallin kehittämistyön tueksi tietoa ajankohtaisesta, innovaatiotoimintaa tukevasta tutkimuksesta. Osallistujat pohtivat mahdollisuutta liittää yhteiskehittämismallin Innokylä-sivulle kirjallisuusosio, johon verkostotoimintaan osallistuvat voisivat ehdottaa TKI-työnsä kautta syntyneitä, mallin tietoperustaa tukevia raportteja. Esille tuli myös tarve saada kehittämistyön tueksi tietoa ajankohtaisesta implementaatiotutkimuksesta. 

Leena-Mämmi Laukka POPsotesta alusti lasten, nuorten ja perheiden nykytilanteesta ja oikea-aikaisten ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisestä POPSoten alueella.

Työikäisten teemaryhmässä Tuulikki Salminen Diabetesliitto ry:stä alusti digitaalisen hyvinvointipolun kehittämisestä diabetesriskissä oleville työikäisille yhteistyössä yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa. Hyvinvointipolun kehittämishankkeeseen voidaan ottaa mukaan vielä uusia alueita. 

Eeva Tuunainen FinnEM ry:stä kertoi sote-ammattilaisille kehitetystä matalan kynnyksen keskusteluapupalvelusta sote-ammattilaisille, josta viestitään aktiivisesti Instagramissa. 

Ikääntyneiden ryhmäkeskustelussa tutustuttiin Paula Häkkäsen esityksen pohjalta HUSin raporttiin ikäihmisten hyvinvoinnin tilasta Uudellamaalla ja pohdittiin, mitä se palvelujen suhteen tarkoittaa.

Ryhmien keskusteluista ja alustajien teemoista löydät lisätietoa Padlet-pohjilta verkkoklinikan materiaaleista. Padlet-alustoille voi edelleen käydä kirjaamassa teemaan liittyviä, hyväksi havaittuja ratkaisuja ja käytäntöjä sekä etsiä kehittämiskumppaneita työstämään yhteisiä kehittämishaasteita.

Osallistu innovaatiohaasteeseen: Työn imu sote-alalla

Jatkuva innovaatiohaaste on avoinna kaikille tapaamisten välillä. Ensimmäisen haasteen kautta ratkaisuja etsitään verkostosta nousseeseen teemaan: Kuinka löydämme yhdessä sosiaali- ja terveysalan työn imun?

Sosiaali- ja terveysalan työssä toteutuu päivittäin arvokkaita kohtaamisia ja onnistumisia. Työ on monella tapaa merkityksellistä. Kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon työn onnistumisia voitaisiin tuoda esille entistä näkyvämmin? Mikä on parasta sosiaali- ja terveysalan työssä? Mikä olisi ihannetilanne tulevaisuudessa?

Yhteiskehittävä keskustelu jatkuu 9.2.

Seuraava verkoston tapaaminen on keskiviikkona 9.2.2022 klo 9-11. Kaikille verkoston jäsenille tulee siitä erillinen kutsu ja ilmoittautumislinkki sähköpostitse. 

Aloitamme tapaamisen jälleen epävirallisella aamuminglailulla klo. 8.15 - 9.00. Voit lisätä taulukkoon oman keskusteluaiheen tai liittyä mukaan muiden perustamiin ryhmiin. Ryhmien Teams-linkit tulevat taulukkoon lähempänä tapaamisajankohtaa.

Tapaamisten välillä: olkaa aktiivisia verkoston Padlet-alustoilla, heitelkää ideoita innovaatiohaasteeseen ja ehdottakaa aiheita verkoston tapaamisiin!

Kannattaa myös lisätä verkoston kokonaisuus Innokylässä kirjanmerkiksi ja käydä silloin tällöin vilkaisemassa erityisesti ”Työpöytää”, jonne olemme koonneet kaikki ajankohtaiset linkit.