Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen malli

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti. Toimintamallia työstetään Innovaatio-ja strategiaverkoston tapaamisissa.  

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti. Toimintamallia työstetään Innovaatio-ja strategiaverkoston tapaamisissa.  

 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään Innokylän innovaatio-ja stategiaverkostossa, jonka jäseninä on yli 250 toimijaa kunnista ja kuntayhtymistä, yrityksistä. järjestöistä, korkeakouluista ja yliopistoista, sairaanhoitopiireistä ja valtionhallinnosta.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

31.01.2022

Viimeksi muokattu

21.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Kansallinen yhteiskehittämisen foorumi 

- Verkoston tapaamiset tarjoavat säännöllisesti toteutuvan mahdollisuuden hyvinvointialueiden toimijoille esitellä kehittämisaihioitaan, hakea kumppaneita ja haastaa verkostoa ideoimaan

-Verkosto järjestää vuosittain kevätjuhlat, jossa esitellään edellisen vuoden tuloksia ja haetaan yhdessä inspiraatiota seuraavaan kauteen.

Haastekisa(t)

Toimintaympäristö **

Soteuudistus luo edellytyksiä kehittää ja uudistaa alueilla tapahtuvaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Tämä merkitsee toiminnan kehittämistä hyvinvointialuetasolla ja suhteessa kansalliseen tasoon.

Innovaatiotoiminnan yleisenä suuntana on uudenlainen, avoin yhteistoiminnallisuus ja yhteiskehittämisen toimintakulttuuri, jota tulisi edistää kaikilla sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan tasoilla riippumatta siitä, millainen sote-järjestelmä Suomeen luodaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkoston jäsenet osallistuvat verkoston toiminnan suunnitteluun sekä heillä on tärkeä rooli alueellisen toiminnan tukemisessa. (täydentyy)

Osallistumistapoja kokeillaan ja niitä muotoutuu toiminnan kehittyessä. Verkosto mahdollistaa erilaisten toimintaa tukevien alaryhmien syntymisen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Luottamus ja jäsenten aktiivinen osallistuminen suunnitteluun

Verkoston "orkesteroinnista" vastaa ydinryhmä, heidän tukenaan on verkoston jäsenistä koostuva laajennettu ryhmä. Alueellisia tukipilareita ovat verkoston yhteyshenkilöt alueilla. Strategista näkökulmaa antaa THLn Palvelujärjestelmän kehittämisen- tiimi XXX toiminnallaan.

Verkoston toimintaa tukevia rakenteita ovat hyvinvointialueiden yhteyshenkilöt, THLn palvelujärjestelmän kehittäminen - tiimi (Innokylä), joiden kautta strateginen näkökulma sulautuu osaksi verkoston innovatiivista toimintatapaa

Kansikuva
Innokylä badge 3, megafoni

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä