Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen malli

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti. Toimintamallia työstetään Innovaatio-ja strategiaverkoston tapaamisissa.  

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli luo rakenteet ja edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita kansallisesti. Toimintamallia työstetään Innovaatio-ja strategiaverkoston tapaamisissa.  

 

Toteutuspaikka
Toimintamallia kehitetään Innokylän innovaatio-ja stategiaverkostossa, jonka jäseninä on . 400 toimijaa kunnista ja kuntayhtymistä, yrityksistä. järjestöistä, korkeakouluista ja yliopistoista, sairaanhoitopiireistä ja valtionhallinnosta.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

31.01.2022

Viimeksi muokattu

16.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Kansallinen yhteiskehittämisen foorumi 

- Verkoston tapaamiset tarjoavat säännöllisesti toteutuvan mahdollisuuden hyvinvointialueiden toimijoille esitellä kehittämisaihioitaan, hakea kumppaneita ja haastaa verkostoa ideoimaan

-Verkosto järjestää vuosittain kevätjuhlat, jossa esitellään edellisen vuoden tuloksia ja haetaan yhdessä inspiraatiota seuraavaan kauteen.

Haastekisa(t)

Toimintaympäristö **

Soteuudistus luo edellytyksiä kehittää ja uudistaa alueilla tapahtuvaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toiminta). Tämä merkitsee toiminnan kehittämistä hyvinvointialuetasolla ja suhteessa kansalliseen tasoon.

Innovaatiotoiminnan yleisenä suuntana on uudenlainen, avoin yhteistoiminnallisuus ja yhteiskehittämisen toimintakulttuuri, jota tulisi edistää kaikilla sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan tasoilla riippumatta siitä, millainen sote-järjestelmä Suomeen luodaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkoston jäsenet osallistuvat verkoston toiminnan suunnitteluun sekä heillä on tärkeä rooli alueellisen toiminnan tukemisessa. (täydentyy)

Osallistumistapoja kokeillaan ja niitä muotoutuu toiminnan kehittyessä. Verkosto mahdollistaa erilaisten toimintaa tukevien, itseorganisoituvien, alaryhmien syntymisen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Luottamus ja jäsenten aktiivinen osallistuminen suunnitteluun

Verkoston "orkesteroinnista" vastaa ydinryhmä, heidän tukenaan on verkoston jäsenistä koostuva laajennettu ryhmä. Alueellisia tukipilareita ovat verkoston yhteyshenkilöt alueilla. Strategista näkökulmaa antaa THLn Palvelujärjestelmän kehittämisen- tiimi XXX toiminnallaan.

Verkoston toimintaa tukevia rakenteita ovat hyvinvointialueiden yhteyshenkilöt, THLn palvelujärjestelmän kehittäminen - tiimi (Innokylä), joiden kautta strateginen näkökulma sulautuu osaksi verkoston innovatiivista toimintatapaa

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilanne ennen toiminnan käynnistämistä (2021)

Kansallisesti puuttui kehittämistoimijoita kokoava verkosto, joka tarjoaisi alustan vertaisoppimiselle ja toimivien ratkaisujen leviämiselle ja käyttönotolle.

Tilanne käyttöönoton ja kokeilun aikana (2023)

Verkoston väliarviointi 15.2.-8.3.2023 tuloksia (tulossa

Verkoston tavoitteiden saavuttaminen

• Verkosto edistää sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatioyhteistyötä ja yhteiskehittämistä.
• Verkosto
vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita.
• Verkosto mahdollistaa, että alueiden ja eri sektorien edustajien ääni saadaan vahvemmin ja monipuolisemmin kuuluviin yhteiskehittävään keskusteluun.
• Verkosto toimii ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä.
• Verkosto
tukee laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Verkoston toimintaperiaatteiden toteutuminen

• Verkoston toiminta perustuu vahvasti verkoston jäsenten aktiiviseen osallistumiseen, toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
• Verkoston jäsenet pääsevät tuomaan yhteiskehittävään keskusteluun heitä askarruttavia teemoja tai haasteita sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja muiden hyödynnettäväksi.
• Verkosto toimii organisaatioista ja virallisista rakenteista vapaana ja rentona foorumina, jossa voi yhdessä etsiä ratkaisuja ja reflektoida omia ideoita.
• Verkoston toiminta kehittyy kokeilujen kautta. Verkostolle syntyy yhteisiä toimintatapoja yhdessä oppimisen kautta.

Verkoston tapaamiset

Ovatko verkoston tapaamiset mielekkäitä ja verkoston tavoitteiden saavuttamista edistäviä?

Tiedottaminen ja viestintä

Onnistuminen verkoston toiminnasta tiedottamisessa

Kehittämisen kohteita

Tilanne vakiintuneessa toiminnassa...

Kansikuva
Innokylä badge 3, megafoni

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä