Innovaatio- ja strategiaverkoston materiaalit

Verkoston TKI- yhteyshenkilöt alueilla & tulevaisuustarinat kansallisessa kehittämistyössä - verkkoklinikka 17.11.2022 

UUTINEN: Yhdessä kehittäen olemme enemmän (24.11.2022)

Aamupäivän ohjelma, verkoston tavoitteet ja periaatteet, TKI- yhteyshenkilöiden keskustelu, Tulevaisuustarinoiden seuraavat askeleet (PDF)

TKIO- toiminnan valmistelu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (PDF) Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, Pohde

Tulevaisuustarinoiden seuraavat askeleet -työskentely (Miro)
 

Heikoista signaaleista kohti tulevaisuustarinoita - verkkoklinikka 14.9.2022

UUTINEN: Tulevaisuustarinat haastavat nykyistä ajattelua (20.9.2022)

Aamupäivän ohjelma ja Heikot signaalit työskentelyn ohjeistus

Työskentelyn tuotoksia Innokylän uutisessa: Tulevaisuustarinat haastavat nykyistä ajattelua
 

Yritykset yhteiskehittämisen kumppaneina - verkkoklinikka 6.4.2022

UUTINEN: Yritykset yhteiskehittämisen kumppaneina (6.4.2022)

Aamupäivän ohjelma ja verkoston periaatteet

Verkostolle suunnatun "Yritykset yhteiskehittämisen kumppaneina" - kyselyn koontia  (tapaamisen valmistelua tukeva kysely)

Puheenvuorot: 

• Keynote: hv-alueen/sote-ekosysteemin osaaja, yritysten kanssa tehtävä innovaatioyhteistyö laajemmasta perspektiivista
Janne Lahtiranta, Turku Science Park Oy

• Yritys soten ekosysteemin partnerina - haasteet ja mahdollisuudet sekä onnistumisten esimerkkejä 
Pia Koskinen-Kiviranta, MSD Finland 

 Start-up sote-organisaation kehittämiskumppanina - haasteet ja mahdollisuudet sekä onnistumisten esimerkkejä
Jussi Määttä, Buddy Healthcare 

• ”3 onnistumisen avainta” yrityksen ja sote-organisaation väliseen innovaatioyhteistyöhön 
Jouni Halme Orchidea Innovations Oy & Pauliina Hyrkäs, POPsote

Tapaamisen virtuaalinen yhteiskehittäminen:
Avoin padlet osallistujien yhteisille muistiinpanoille


Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluiden kehittäminen -verkkoklinikka 9.2.2022

UUTINEN: Innovaatio - ja strategiaverkosto kokoontui digikehittämisen äärelle (10.2.2022)

Aamupäivän ohjelma ja verkoston työskentelyperiaatteet 

Alustukset:

Impulssit:

 

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen -verkkoklinikka 3.11.2021 

UUTINEN: Innovaatio - ja startegiaverkoston tapaamisessa jaettiin tietotaitoa ja hyviä käytäntöjä (9.11.2021)

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen yhteiskehittämismalli 

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

Lapset, perheet, nuoret -Padlet 

Työikäiset -Padlet

Ikäihmiset -Padlet

Jatkuva innovaatiohaaste: Työn imu sosiaali- ja terveysalalla

 

Sote-ammattilaiset rohkeasti mukaan innovaatiotoimintaan -verkkoklinikka 8.9.2021

UUTINEN: Innovaatio - ja strategiaverkoston toiminta rakentuu yhdessä ideoiden (21.9.2021)

Tervetuloa verkkoklinikalle - Verkoston tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden esittely

Puheenvuorot alueilta – Sote-ammattilaisten innostaminen innovaatiotoimintaan

 

 

Palaa Innovaatio- ja strategiaverkoston etusivulle