Talentian Hyvä käytäntö 2022 -finalistit valittu

Vuoden 2022 Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun finalistit ovat selvillä. Kilpailuun osallistui 27 ehdokasta, joista palkintoraati valitsi loppukilpailuun neljä toimintamallia.

Hyvä käytäntö -kilpailuun osallistui tänä vuonna 27 ehdokasta. Taso oli korkea. Kilpailun palkintoraati koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, Oulun kaupungin ja Globex Oy:n edustajista.

Arvioituja, vaikuttavia käytäntöjä

Enna-mallia palkintoraati kiittää aidosti ennaltaehkäiseväksi toimintamalliksi, jossa perheen ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa, eikä perhettä pompotella paikasta toiseen. Malli on arvioitu ja todettu vaikuttavaksi. Moniammatillinen yhteistyö toimii hyvin, ja asiakkaat ovat antaneet toimintamallista hyvää palautetta.

Perhe yhtenäiseksi -käytäntö on palkintoraadin mielestä tärkeä ennaltaehkäisevä palvelumalli, jolla tuetaan perheen kotoutumista ja eri kulttuurien tuntemuksen vahvistumista. Malli on kehitetty ilman erillisrahoitusta, ja se on lähtenyt hyvin leviämään. Se voidaan helposti mallintaa osaksi kotouttamis- ja perhepalveluiden kokonaisuutta. Toimintamalli on arvioitu.

Palkintoraati pitää Ruskon nanny -mallia helppona, matalan kynnyksen palveluna lapsiperheille. Perheet saavat nopeasti apua, ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa. Palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa, ja sillä on saatu aikaan hyviä tuloksia. Toimintamalli on arvioitu ja sitä voivat helposti kopioida myös muut.

Palkintoraati kiittää Sijaishuollon haastekisaa innovatiiviseksi ja ratkaisukeskeiseksi toimintamalliksi, jossa sijaishuollon nuoret osallistuvat kehittämistyöhön. Malli on yhteiskunnallisesti merkittävä ja se on mallinnettavissa myös muihin sosiaalipalveluihin. Toimintamalli on monipuolisesti arvioitu.

Kilpailun voittaja selviää Sosiaalialan asiantuntijapäivillä

Talentia järjestää finalisteille yhteistyössä Innokylän kanssa tammikuussa 2022 Innopajan, johon finalisteilla on mahdollisuus osallistua. Finalistit pääsevät esittelemään työtään Tampereella 8.-9.3.2022 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä, jossa jaetaan myös Hyvä käytäntö -palkinto.

Kilpailun palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa. Matka maksetaan enintään kahdelle osallistujalle.

Lisätietoja:
työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, marjo.varsa@talentia.fi, puh. 09 3158 6022
toimistopalvelupäällikkö Anu Hämäläinen, anu.hamalainen@talentia.fi, puh. 09 3158 6003


>> Lisätietoja Hyvä käytäntö -palkinnosta