Tulevaisuustarinat haastavat nykyistä ajattelua

Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla 14.9. työstettiin heikoista signaaleista tulevaisuustarinoita. Tutustu tarinoihin ja hyödynnä vapaasti!

Kuva
kuvituskuva

 

Innovaatio- ja strategiaverkosto järjesti 10.6. Yhteiskehittämisen aamupäivässä Heikot signaalit kehittämisen arjessa -verkkoklinikan. Tuolloin avarsimme ensin osallistujien näkemyksiä heikoista signaaleista, jonka jälkeen virittäydyimme yhteisen harjoituksen avulla havaitsemaan hiljaisia signaaleita ympäristössämme. Tämän jälkeen keräsimme hiljaisia signaaleja seuraavien kysymysten avulla: Mitä pieniä muutoksia, yllättäviä asioita ja hiljaisia signaaleita olet havainnut elinympäristössäsi / yhteiskunnassa / maailmanlaajuisesti ihmisten arvomaailmassa yleisesti tai omassa työssäsi?

Yhdessä kerättyjen signaalien työstäminen jatkui Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla 14.9.2022. Tavoitteena oli samalla yhdessä ottaa haltuun heikkojen signaalien hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan yhteiskehittämisen prosessissa. Työskentely toteutettiin Mirossa ja se pohjautui Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmään. Innokylästä löytyy kuvattuna käyttämämme sovellettu menetelmä Tulevaisuustarinat.

Menetelmällinen tulevaisuustyöskentely koettiin mielenkiintoiseksi, hyödylliseksi ja innostavaksi. "Hiljaisista signaaleista lähtevä työskentely mahdollistaa toisenlaisten tarinoiden kertomisen, jotka haastavat nykyistä ajattelua. Kun trendimäisten jatkuvuuksien rinnalle nostetaan epäjatkuvuuskohtia, niistä avautuu toisenlaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Tarinat sytyttävät ja puhuttelevat ja avartavat ajattelua. Tulevaisuuteen ei vain varauduta, vaan sitä myös tehdään. Kiva tapa työskennellä.”

Makupaloja sote-alan tulevaisuustarinoista

Tähän alla on koottu muutama verkoston työstämä tulevaisuustarina. Makupalojen jälkeen löytyy linkki kaikkiin tarinoihin.

Pääteema: Työelämän muutokset

Signaali: Kehittyminen on uusi normaali eikä kerran opiskeltu ammatti sido koko elämän työuraa.

Tapahtumapaikka: Tehohoito

Ongelmat pöydälle ja yhdessä niitä ratkomaan

Teho-osaston hoitaja pohtii usein työvuoron jälkeen, että hän ei jaksa eikä häntä arvosteta. Hän on miettinyt työpaikan vaihtamista IT-alan kehittämistehtäviin. Negatiivinen fiilis tuntuu olevan koko työpaikassa ja tunnelma on ankea. Työ itsessään ja ihmisten auttaminen on kuitenkin palkitsevaa.

Hoitaja nostaa kissan pöydälle henkilökunnan kahvipöydässä, vaikka kaikki ovat jo tottuneet ongelmaan. Hän sai tukea ajatuksilleen kollegoilta ja päätettiin yhdessä, että hoitaja aloittaa keskustelut esihenkilön kanssa koko porukan puolesta. Ilman kiirettä. Hoitaja oli tyytyväinen kollegoilta saamaansa tukeen ja uskaltautui sopimaan tapaamisen esimiehen kanssa.

Esihenkilö ja hoitaja keskustelivat ongelmista ja vaihtoehdoista ratkaista niitä. Hoitaja oli huolissaan, ymmärtääkö esimies asian vakavuutta. Esihenkilöllä oli onneksi aikaa kuunnella ja keskustella. Hoitaja toi myös terveisensä työntekijöiltä siitä, ettei ongelma ole esimiehen aiheuttama. Keskustelussa listattiin keskeiset ongelmat ja päätettiin jatkaa keskustelua ratkaisuista yhdessä työyhteisön kanssa ja kirjata ratkaisut vuosikelloon hoitajien omia toiveita kuunnellen. Sovittiin periaatteesta, että ongelmista voi, saa ja pitää puhua. Piilottamalla niitä ongelmat kasvavat ja ihmiset lähtevät. Keskustelut palkkakysymyksistä jatkuvat kansallisella tasolla.

Osastolla otettiin heti käyttöön asiakaspalvelussa käytössä oleva liikennevaloäänestys, johon työntekijät klikkaavat työvuoron päättyessä päällimmäiset fiilikset. Arvostavalla kohtaamisella eteenpäin!

Pääteema: Työelämän muutokset

Signaali: Työtä tuunataan itselle sopivaksi työaikajärjestelyiden, monipaikkaisuuden, työvälineiden luovan käytön, arvoja vastaavien tehtävien ja omien kehittymistavoitteiden kautta.

Tapahtumapaikka: Työterveyshuolto

Työterveyshuollon vaihto-oppilasohjelmasta potkua työelämään

Maaseudun rauhasta aikoinaan työnperässä kaupungin vilskeeseen muuttanut asiakas on hakeutunut työterveyden vastaanotolle, työterveyshoitajan tykö. Asiakas on keski-ikäinen, pitkään töitä tehnyt ja rutinoitunut tekijä, joka osaa työnsä hyvin. Asiakkaalla on ”outo tunne”: toisaalta kaikki on hyvin, mutta yhä useammin hän pohtii, voisiko työelämä tarjota hänelle vielä jotain muuta – kenties merkityksellisempää ja haastavampaa. Yhä harvemmassa ovat ne hetket, joissa asiakas kokee flowta tai kannustavia onnistumisia. Työterveyshoitaja haastattelee asiakasta ja tunnistaa tarpeen työn tuunaamiselle.

Haastattelun myötä työterveyshoitaja kokee ajankohtaiseksi keskustella asiakkaan kanssa työterveyshuollon uudesta palvelusta, jotta asiakas voi itse punnita mahdollisuuksiaan ja palvelun tarvetta omalle tilanteelleen. Työterveyshuollon uusi palvelu on suunniteltu vaihtelua kaipaavalle, työn tuunaamisesta kiinnostuneille asiakkaille, jotka saavat palveluun osallistumisesta työkalut muovata työstään mielekästä ja merkityksellistä. Mielekkyys ja merkityksellisyys tukevat työmotivaatiota.

Asiakas innostuu harkitsemaan työterveyden vaihto-oppilasohjelmaan osallistumista, jota tuetaan KELA-n rahoilla, joka madaltaa kynnystä osallistua, kun kustannuksia ei synny asiakkaalle itselleen. Asiakas pystyy esimerkiksi palaamaan juurilleen kyseisen kokeilun ajaksi, jolloin on mahdollista ylläpitää esimerkiksi sukulaissuhteita ja toimia arjen tukena iäkkäille vanhemmilleen. Samalla asiakas haaveilee nuoruuden harrastuksistaan: voisiko tanssilavoilla olla vielä humpat?

Pääteema: Ekologiset arvot

Signaali: Polttoaineen hinnan raju kasvu ohjaa kimppakyyteihin, energian säästämiseen ja matkustamisen vähentämiseen.

Tapahtumapaikka: Teho-osasto erityispalveluissa

Teholle töihin kimppa-autolla

On syyskuun alku. Aurinko paistaa ja olen syönyt hyvän aamiaisen. Laitan vaatteet päälle ja kävelen kotikadulle odottamaan kimppa-autoa. Sieltähän se työkaveri jo kaartaa kadun päähän. Oloni on helpottunut. Ei tarvinnut miettiä, onko bensaa tankissa. Olen alkanut odottaa näitä aamuhetkiä, kun saan jutella työkavereiden kanssa. Toisaalta olemme niin tuttuja, että voin ottaa torkutkin. Tai kuunnella äänikirjaa. Se ei loukkaa ketään.

Työnantajani tarjosi teho-osastomme käyttöön kimppa-auton. Vieraammat työkaverit ovat tulleet tutuiksi. Matkalla voimme keskustella päivän polttavat asiat läpi. Ja sitten olemmekin jo kotona, jossa odottaa lämmin vuode yövuoron jälkeen tai virkistävää seuraa keittiössä. Kimppa-auto on tuonut uusia asiantuntijoita yksikköömme. Henkilökuntapula on väistymässä. Paikoituspulaa ei ole enää.

Olemme työtiiminä mukana ilmaston säästötalkoissa, lisäksi oma taloudellinen tilanne hyötyy tästä. Tärkeää on myös hiljaisen tiedon jakamisen mahdollisuus työkavereiden kesken. Lämmin vuorovaikutus on selvästi lisääntynyt töissä ja vapaalla. Nyt on hyvä!

Tutustu kaikkiin tarinoihin Tulevaisuustarinoita sote-kentältä -sivulla

Seuraava verkoston verkkoklinikka 17.11. 

Innovaatio- ja strategiaverkoston seuraava verkkoklinikka on 17.11. klo 9-11, jolloin jatketaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen yhteiskehittämismallin työstämistä. Mukana tulee olemaan verkoston TKI-yhteyshenkilöitä hyvinvointialueilta. Jatkamme vuoropuhelua tulevaisuustarinoiden pohjalta yhdessä: Mitä pitäisi tapahtua, että asiat toteutuisivat. Voimmeko edistää jotenkin asioita?