Toimintamallit

Toimintamallit

kuvassa puu
Toimintamalli
Itsehoito
Elämänlaatu
Pitkäaikaissairaat
Vertaistuki
Tukihenkilötoiminta

MLLVS
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Sosiaalihuolto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta

Toimekas-hanke
Toimintamalli
Sosiaalinen kuntoutus
Vertaistuki
Kuntouttava työtoiminta

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa / Neuvokas perhe
Toimintamalli
Varhaiskasvatus
Ravitsemus
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Päiväkodit

Toimintamalli
Mielenterveys
Tukihenkilötoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Elämänlaatu
Psykososiaalinen tuki

Viisi ahomansikkaa pujotettuna heinän korteen
Toimintamalli
Vanhuspalvelut
Omaishoito
Ryhmätoiminta
Digitaaliset palvelut
Hyvinvointi

Hoivakulttuuri
Toimintamalli
Kokeilu
Vanhuspalvelut
Asumispalvelut
Laitoshoito

Vertaiskehittämisen malli
Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Ikääntyminen
Mielenterveys
Menetelmä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Naperot kertovat millä keinoilla lapsi toivoo häntä ohjattavan.
Toimintamalli
Perhepalvelut ja -työ
Vertaistuki
Vuorovaikutus
Ennaltaehkäisy

Etsivä vanhustyö
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Osallisuus