Toimintamallit

Toimintamallit

kuvassa puu
Toimintamalli
Itsehoito
Elämänlaatu
Pitkäaikaissairaat
Vertaistuki
Tukihenkilötoiminta

Yhteinen ruokailu lähentää ja laskee kynnyksiä -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Aikuissosiaalityö
Yhteisöllisyys
Osallisuus
Sosiaalinen kuntoutus
Ryhmätoiminta

Toimintamalli
Mielenterveys
Tukihenkilötoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Elämänlaatu
Psykososiaalinen tuki

Ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa / Neuvokas perhe
Toimintamalli
Varhaiskasvatus
Ravitsemus
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Päiväkodit

Hoivakulttuuri
Toimintamalli
Kokeilu
Vanhuspalvelut
Asumispalvelut
Laitoshoito

Vertaiskehittämisen malli
Toimintamalli
Arviointi ja tiedonkeruu
Ikääntyminen
Mielenterveys
Menetelmä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Etsivä vanhustyö
Toimintamalli
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Osallisuus

Välivuokra-asuttamalla kiinni arkeen – asumisen riskit minimiin -toimintamallin kansikuva.
Toimintamalli
Osallisuus
Sosiaalipalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Asumispalvelut
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Diabetes
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Asiakas- ja palveluohjaus

Change Day päivä THL
Toimintamalli
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kokeilu
Viestintä
Asiakaslähtöisyys

Muisti ja ikäystävällinen yritys
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Vuorovaikutus
Yhteistyö