Toimintamallit

Toimintamallit

Kuvassa Facebookissa toimineen Voi elämän kevät -valokuvauskokeilun kansikuva.
Toimintamalli
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Mielenterveys

Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakasosallisuus
Koulutuspalvelut
Mielenterveyspalvelut

kuvassa puu
Toimintamalli
Itsehoito
Elämänlaatu
Pitkäaikaissairaat
Vertaistuki
Tukihenkilötoiminta

Hyvinvointipuu
Toimintamalli
Perhepalvelut ja -työ
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet

Toivosta turvaa
Toimintamalli
Mielenterveys
Perhepalvelut ja -työ
Päihteet ja riippuvuudet

Komppaa-ryhmätoiminnasta keinoja oppimisvaikeuksien kompensoimiseen. Toimintamalli on arvioitu osana Sosiaalisen osallisuuden edistämisten koordinaatiohanke – Sokran ja Euroopan sosiaalirahaston TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä.
Toimintamalli
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Psykososiaalinen tuki
Yhteiskehittäminen
Ryhmätoiminta

Ryhmäkuva
Toimintamalli
Yhteisöllisyys
Syrjäytyminen
Osallisuus
Vertais- ja vapaaehtoistyö

MLLVS
Toimintamalli
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Maahanmuutto
Sosiaalihuolto
Ehkäisevä työ
Tukihenkilötoiminta

Muistiyhdistyksen logo
Toimintamalli
Muistisairaudet
Ennaltaehkäisy
Ryhmätoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elinikäinen oppiminen

Toimekas-hanke
Toimintamalli
Sosiaalinen kuntoutus
Vertaistuki
Kuntouttava työtoiminta

Digiklubitoimintamallin runko
Toimintamalli
Yhdenvertaisuus
Osallisuus
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta
Saavutettavuus