Asiakkaiden osallisuus palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

Lyhyt kuvaus

Ettei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Kokonaisuuteen on koottu vuosien varrelta hankkeiden keskeisiä tuloksia mm. STM:n "Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeen (2016-2018), KASTE-osaohjelmien (2012-2016) , THL:n Yhdenvertaisuus- ja osallisuus yksikön (ad. 2020) tuottamat ja muut Innokylään jo kirjatut toimintamallit.

Kokonaisuudessa mukana olevat THL:n asiantuntijat ovat järjestämässä vuosittain Asiakkaat ja sote -tapahtumaa helmi-maaliskuussa. Tapahtuman materiaalit löytyvät työpöydältä. #soteasiakkaat 

Jos haluat kokonaisuuden jäseneksi, ota yhteyttä kokonaisuuden yhteyshenkilöön.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Perhekuntoutuskeskus Lauste
Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Jyväskylän kaupunki
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Helsingin kaupunki
Ylläpitäjä