Asiakkaiden osallisuus palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

Ettei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Kokonaisuuteen on koottu vuosien varrelta hankkeiden keskeisiä tuloksia mm. STM:n "Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeen (2016-2018), KASTE-osaohjelmien (2012-2016) , THL:n Yhdenvertaisuus- ja osallisuus yksikön (ad. 2020) tuottamat ja muut Innokylään jo kirjatut toimintamallit.

Kokonaisuudessa mukana olevat THL:n asiantuntijat ovat järjestämässä vuosittain Asiakkaat ja sote -tapahtumaa helmi-maaliskuussa. Tapahtuman materiaalit löytyvät työpöydältä. #soteasiakkaat 

Jos haluat kokonaisuuden jäseneksi, ota yhteyttä kokonaisuuden yhteyshenkilöön.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Asiakkaiden osallisuus palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä
Lyhyt kuvaus

Ettei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Kokonaisuuteen on koottu vuosien varrelta hankkeiden keskeisiä tuloksia mm. STM:n "Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeen (2016-2018), KASTE-osaohjelmien (2012-2016) , THL:n Yhdenvertaisuus- ja osallisuus yksikön (ad. 2020) tuottamat ja muut Innokylään jo kirjatut toimintamallit.

Kokonaisuudessa mukana olevat THL:n asiantuntijat ovat järjestämässä vuosittain Asiakkaat ja sote -tapahtumaa helmi-maaliskuussa. Tapahtuman materiaalit löytyvät työpöydältä. #soteasiakkaat 

Jos haluat kokonaisuuden jäseneksi, ota yhteyttä kokonaisuuden yhteyshenkilöön.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työ jatkuu hankekauden jälkeen toimintamallin käyttöönoton varmistamisella! Tavoitteena on, että vuosien varrella tehtyä työtä asiakasosallisuuden edistämiseksi hyödynnetään ja kehittämistyötä tukeva materiaali on helposti kaikkien saatavilla.

Toimiaika

Kokonaisuus on ollut toiminnassa vuodesta 2016 saakka ja toimiaika jatkuu kokeiluna vuoden 2020-2021 ja siitäkin eteenpäin. Edellytyksenä on, että aiheen ja ilmiön parissa toimivat verkostot ottavat kokonaisuuden omakseen ja hyödyntävät sitä kehittämistyössään. Aiheen ympärille mahdollisesti perustettavat verkostot voivat hyödyntää tätä kokonaisuutta materiaalin jakamisessa. Toimintamallit on linkitetty omalle välilehdelle. Jos haluat kokonaisuuden jäseneksi ja linkittää oman toimintamallisi tai lisätä materiaalia, ota yhteyttä yhteyshenkilöihin.

HYÖDYNNÄ INFOPAKETTIA!
Kokonaisuuteen liittyen on saatavilla Asiakasosallisuus - mitä, miksi, miten? -infopaketti (2020). (Löydät paketin myös pdf-tiedostona kohdasta LIITETIEDOSTOT JA LINKIT.)

Mitä? -> Käytännönläheinen infopaketti sisältää tietoa, kokemuksia, esimerkkejä sekä keskustelun avauksia asiakasosallisuudesta ja sen edistämisestä sote-palveluissa.
Miten? -> Pakettia voi käyttää esimerkiksi keskustelutilaisuuden pohjakalvoina.
Kenelle? -> Paketti on suunnattu ensisijaisesti Tulevaisuuden sote-keskus- ohjelman ja Työkykyohjelman hanketyöntekijöiden käyttöön.

Kyseisissä ohjelmissa työskentelevät voivat pyytää sähköpostilla muokattavissa olevan powerpoint-version paketin tekijöiltä: Johanna Vihtari, Leini Sinervo ja Miia Ståhle, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (etunimi.sukunimi@thl.fi).

Toimijat

Kehittämisessä ovat olleet vuosien varrella mukana kokemusasiantuntijat, asiakkaat, ammattilaiset ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Merja Ikäheimo, Tanja Hirschovits-Gerz, Leini Sinervo
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.ikaheimo@thl.fi

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

25.05.2020

Viimeksi muokattu

16.02.2024
Päämäärä ja päätavoite

Kokoamalla asiakasosallisuuden ympärillä tehtyä kehittämistyön tuloksia yhteen paikkaan, pyritään vaikuttamaan siihen, että  vuosien varrella hankkeissa tehty ansiokas työ on hyödynnettävissä hankekauden jälkeenkin. Kokonaisuus ei rakennu organisaation tai hallinnollisten rakenteiden kautta, vaan on tarkoitettu kaikille teeman ja ilmiön ympärillä työskenteleville. Tiedon ja toimijoiden törmäyttämisellä edistetään eri näkökulmien vuoropuhelua teeman ympärillä. Ota yhteyttä ylläpitäjään, niin sinut liitetään kokonaisuuden jäseneksi. 

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tehtyä työtä hyödynnetään tulevissa hankevalmisteluissa 

Asiakkaan osallisuus näkyy palveluiden kehittämisessä ja arvioinnissa 

Tuotokset ja tulokset
  • Innokylään KASTE -ohjelmakaudella koottua tietoa asiakasosallisuutta edistävistä toimintatavoista hyödynnettiin suunniteltaessa Kärkihanke-kauden asiakasosallisuuteen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Valmisteluvaiheessa voitiin jatkaa kehittämistä Kaste-hankekauden tuloksien pohjalta

Liitteenä alla on Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli- osahankkeen loppuraportti.

Kehittämistyön tuloksia koottiin myös Osallisuus kuuluu kaikille -innovaatiokatsaukseen

Asiakasosallisuuden toimintamallin käyttöönottoa alueilla on tuettu vuosina 2018-2019

  • Tulevaisuuden sotekeskus valtionavustuhankevalmistelussa asiakasosallisuus-teema linkittyy laatu ja vaikuttavuus tavoitteeseen sekä on poikkileikkaavana teemana hankkeiden kehittämistyössä. (Tähän kokonaisuuteen kootaan em. tietoa em. kokonaisuudesta asiakasosallisuuden näkökulmasta)
Vaikutukset ja vaikuttavuus

Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeeen valmistelussa (2016-2018) hyödynnettiin KASTE-osaohjelmien (2012-2016) tuotoksia.  (kts. liitteenä Asiakasosallisuuden monet muodot)

 

Liitetiedostot ja linkit