Asiakkaiden osallisuus palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

Ettei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Täältä löytyy hankkeiden keskeisiä tuloksia mm. STM:n "Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeen (2016-2018), KASTE-osaohjelmien (2012-2016) , THL:n Yhdenvertaisuus- ja osallisuus yksikön tuottamat ja muut Innokylään jo kirjatut toimintamallit.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Asiakkaiden osallisuus palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä
Lyhyt kuvaus

Ettei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Täältä löytyy hankkeiden keskeisiä tuloksia mm. STM:n "Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeen (2016-2018), KASTE-osaohjelmien (2012-2016) , THL:n Yhdenvertaisuus- ja osallisuus yksikön tuottamat ja muut Innokylään jo kirjatut toimintamallit.

 

Toimiaika

Kokonaisuus on ollut toiminnassa vuodesta 2016 saakka ja toimiaika jatkuu kokeiluna vuoden 2020-2021. Edellytyksenä on, että aiheen ja ilmiön parissa toimivat verkostot ottavat kokonaisuuden omakseen ja hyödyntävät sitä kehittämistyössään. Aiheen ympärille mahdollisesti perustettavat verkostot voivat hyödyntää tätä kokonaisuutta materiaalin jakamisessa. Toimintamallit on linkitetty omalle välilehdelle. Jos haluat kokonaisuuden jäseneksi ja linkittää oman toimintamallisi tai lisätä materiaalia, ota yhteyttä yhteyshenkilöihin.

Aiheeseen liittyvää materiaalia (mm. Sote ja asiakkaat -seminaari / THL)  löytyy TÄÄLTÄ

Toimijat

Kehittämisessä ovat olleet vuosien varrella mukana kokemusasiantuntijat, asiakkaat, ammattilaiset ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Merja Lyytikäinen, Tanja Hirschovits-Gerz
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
merja.lyytikainen@thl.fi

Luotu

25.05.2020

Viimeksi muokattu

01.09.2020
Päämäärä ja päätavoite

Kokoamalla asiakasosallisuuden ympärillä tehtyä kehittämistyön tuloksia yhteen paikkaan, pyritään vaikuttamaan siihen, että  vuosien varrella hankkeissa tehty ansiokas työ on hyödynnettävissä hankekauden jälkeenkin. Kokonaisuus ei rakennu organisaation tai hallinnollisten rakenteiden kautta, vaan on tarkoitettu kaikille teeman ja ilmiön ympärillä työskenteleville. Tiedon ja toimijoiden törmäyttämisellä edistetään eri näkökulmien vuoropuhelua teeman ympärillä. Ota yhteyttä ylläpitäjään, niin sinut liitetään kokonaisuuden jäseneksi. 

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tehtyä työtä hyödynnetään tulevissa hankevalmisteluissa 

Asiakkaan osallisuus näkyy palveluiden kehittämisessä ja arvioinnissa 

Tuotokset ja tulokset
  • Innokylään KASTE -ohjelmakaudella koottua tietoa asiakasosallisuutta edistävistä toimintatavoista hyödynnettiin suunniteltaessa Kärkihanke-kauden asiakasosallisuuteen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Valmisteluvaiheessa voitiin jatkaa kehittämistä Kaste-hankekauden tuloksien pohjalta

Liitteenä alla on Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli- osahankkeen loppuraportti.

Kehittämistyön tuloksia koottiin myös Osallisuus kuuluu kaikille -innovaatiokatsaukseen

Asiakasosallisuuden toimintamallin käyttöönottoa alueilla on tuettu vuosina 2018-2019

  • Tulevaisuuden sotekeskus valtionavustuhankevalmistelussa asiakasosallisuus-teema linkittyy laatu ja vaikuttavuus tavoitteeseen sekä on poikkileikkaavana teemana hankkeiden kehittämistyössä. (Tähän kokonaisuuteen kootaan em. tietoa em. kokonaisuudesta asiakasosallisuuden näkökulmasta)
Vaikutukset ja vaikuttavuus

Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeeen valmistelussa (2016-2018) hyödynnettiin KASTE-osaohjelmien (2012-2016) tuotoksia.  (kts. liitteenä Asiakasosallisuuden monet muodot)

 

Liitetiedostot ja linkit
Asiakasosallisuusratas

Aihealueet

Asiakasosallisuus Osallisuus Palvelujärjestelmä Yhteiskehittäminen Kokemusasiantuntijuus

Ilmiöt

Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot Osallistuva yksilö