Asiakkaiden osallisuus palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

Ettei aina tarvitsisi aloittaa alusta. Kokonaisuuteen on koottu vuosien varrelta hankkeiden keskeisiä tuloksia mm. STM:n "Määritellään kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli" - osahankkeen (2016-2018), KASTE-osaohjelmien (2012-2016) , THL:n Yhdenvertaisuus- ja osallisuus yksikön (ad. 2020) tuottamat ja muut Innokylään jo kirjatut toimintamallit.

Kokonaisuudessa mukana olevat THL:n asiantuntijat ovat järjestämässä vuosittain Asiakkaat ja sote -tapahtumaa helmi-maaliskuussa. Tapahtuman materiaalit löytyvät työpöydältä. #soteasiakkaat 

Jos haluat kokonaisuuden jäseneksi, ota yhteyttä kokonaisuuden yhteyshenkilöön.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Osallisuuden edistämisen suunnittelutaulukko
Toimintamalli
Osallisuus
Maakunnat
Hallinto
Demokratia

Kuvassa henkilöt keskustelevat ja taustalla näkyy näyttö, jossa myös osallistuva henkilö.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus

Kaksi henkilöä keskustelee yhdessä.
Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut

Innoagentti - tunnuskuva
Toimintamalli
Palvelujärjestelmä
Asiakasosallisuus
Päätöksenteko

Innovatiiviset hankinnat prosessi, työkalupakki
Toimintamalli
Julkiset hankinnat ja kilpailutus
Innovaatiot
Strategia
Prosessien kehittäminen

Hankelogo
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Osatyökykyisyys

Toimintamalli
Kuntayhtymä
Järjestäminen

Innokylä logo
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Osallisuus

Toimintamalli
Järjestöt
Kunnat
Päätöksenteko

Talo
Toimintamalli
Osallisuus
Budjetointi
Demokratia
Kaupunginosa ja kunnanosa

Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Indikaattorit

Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Aikuiskoulutus

Yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmänä
Toimintamalli
Tiede ja tutkimus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Aikuissosiaalityö