Hanke tarjoaa tukea työttömien terveellisten elintapojen edistämiseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Askelia voimaan -hanke
Lyhyt kuvaus

Hanke tarjoaa tukea työttömien terveellisten elintapojen edistämiseen.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tukea pitkäaikaistyöttömiä terveellisten elämäntapojen omaksumisessa. Hankkeessa pyritään sekä lisäämään työttömien tilaisuuksia että kehittämään heidän motivaatiota ja kyvykkyyttä muuttaa elintapoja terveellisemmiksi (COM-B-mallin mukaisesti). Hankkeen toiminta tapahtuu työttömien kohtaamispaikkoina toimivien työttömien yhdistysten kautta.

Hankkeessa

 • Koulutetaan työttömien yhdistyksiin hyvinvointitsemppareita ja tuetaan vertaisryhmätoimintaa
 • Toteutetaan työttömien matalan kynnyksen liikunta- ja elintapaneuvontaa kasvokkain ja etänä
 • Kehitetään yhteistyötä työttömien elintapaneuvonnassa pilottipaikkakunnilla (Kajaani, Kokkola, Kouvola, Loimaa, Nurmes, Porvoo, Turku ja Äänekoski)

 

Toimiaika

Hankkeen toimiaika on 1.3.2022-28.2.2025.

Toimijat

Hanketta hallinnoi Työttömien Keskusjärjestö ry.

Hankkeen osatoteuttajia ovat UKK-instituutti, Silta-Valmennusyhdistys ry ja yhdeksän Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistystä ympäri Suomen: 

 • Kajaanin Työvoimayhdistys ry
 • Kokkolan Työttömät ry
 • Kouvolan Seudun Työttömät ry
 • Loimaan Seudun Työttömät ry
 • Näre ry
 • Porvoon Seudun Työnhakijat ry
 • Suolahden Työttömät ry
 • Turun Seudun TST ry
 • Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

Lisäksi hankkeen yhteistyökumppanina toimii Liikkuva aikuinen -ohjelma.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Heli Niromaa
Yhteyshenkilön organisaatio
Työttömien Keskusjärjestö ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
heli.niromaa@tyottomat.fi

Tekijä

Heli Niromaa

Luotu

22.12.2022

Viimeksi muokattu

10.03.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen suuri eikä sosiaalistaloudellisia terveys- ja hyvinvointieroja ole kyetty yrityksistä huolimatta kaventamaan. Marinin hallitusohjelmassa on nostettu esille tarve lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta eriarvoisuuden vähentämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä ja sen toimeenpanosuunnitelman kohdat 107 ja 108 korostavat elintapaohjauksen ennaltaehkäisevien toimintamallien, asiakkaita lähelle tulevien matalan kynnyksen palvelujen, puheeksioton ja vertaistuen merkitystä sekä yhdistysten roolia.

Hanke  vastaa osaltaan edellä mainittuihin tarpeisiin. Hanke lisää monien palvelu- ja tukiverkostojen, kuten työterveyspalveluiden, ulkopuolelle joutuneiden pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia tehdä terveyttä edistäviä, elintapoihin liittyviä valintoja. Työttömiä tavoitellaan heidän omien kohtaamispaikkojensa, työttömien yhdistysten kautta.

Taustaksi olemme tehneet valtakunnallisen selvityksen kuntien työttömille tarjoamista liikuntapalveluista. Kunnat näkivät suurimmaksi haasteeksi työttömien tavoittamisen ja pitivät yhteistyön kehittämistä tärkeänä haasteen ratkaisemisessa. Olemme tehneet myös työttömien yhdistyksille suunnatun kyselyn. Vastaajista valtaosa näki tarvetta työttömien elintapaohjauksen ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiselle. Hanke vastaa näihin tarpeisiin mm. palvelupolkuja kehittämällä.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeella pyritään edistämään pitkäaikaistyöttömien terveyttä ja toimintakykyä kehittämällä elintapaohjauksen toimintamallia työttömien paikallisyhdistyksiin sekä kehittämällä yhteistyötä
työttömien yhdistysten ja julkisen sektorin välillä kohderyhmän palvelupolkujen
parantamiseksi hyvinvointialueen eri toimijoihin kuten mm. liikuntapalveluihin.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoitteita ovat:

1. Työttömien yhdistyksissä osataan tukea työttömien hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja aiempaa paremmin. Koulutetaan yhdistyksiin 15 vertaisohjaajaa eli hyvinvointitsempparia. Yhdistyksissä käynnistetään vertaisryhmätoimintaa.
2. Yhteistyö työttömien yhdistyksen, kunnan ja hyvinvointialueen välillä vahvistuu elintapaohjauksessa, etenkin liikunnallisen elämäntavan edistämisessä. Mukana on 8 pilottipaikkakuntaa (Kajaani, Kokkola, Kouvola, Loimaa, Nurmes, Porvoo, Turku, Äänekoski).
3. Työttömien mahdollisuus tehdä terveyttä edistäviä elintapavalintoja ja siten hyvinvointi kohenee, erityisesti fyysinen aktiivisuus. (Tavoitteena 80 elintapaohjausasiakasta / vuosi.)