Pitkäaikaistyöttömyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Hyvinvointi
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla tuetaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hämeenlinna
Aihealueet
Työllistyminen
Työllisyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

TyöParkki tarjoaa työllistymisen kynnyksettömän kohtaamispaikan. Se mahdollistaa asiakkaille neuvontaa, ohjausta ja erilaista työelämään liittyvää tukea.

Themes
Pitkäaikaistyöttömyys
Sosiaalipalvelut
Työkyky
Työttömyys
Blogikirjoitus
Ingress

Hyvinvointialueet ovat suurissa säästöpaineissa ja samaan aikaan ihmisten tarve sotepalveluille on kasvussa. Myös työttömien määrä on nyt ennätyslukemissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Ahvenanmaa
Maarianhamina
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Pitkäaikaistyöttömyys
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Projektet utvecklar en samverkansmodell som riktar sig till långtidsarbetslösa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Osatyökykyisyys
Työkyky
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana monialaista kehittämistä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella aloitettiin kehittämään työkyvyn arvioinnin ja tuen palveluita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaistyöttömyys
Elinikäinen oppiminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennusmalli ja materiaali digitaalisuuteen tutustuvien ja aloittelevien digin käyttäjien taitojen, rohkeuden ja itsevarmuuden lisäämiseksi digilaitteiden käyttämiseen sekä digitaalisten palvelui

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Kuntouttava työtoiminta
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella on tuotettu kuntouttavaa työtoimintaa eri tavoin. Ennen hyvinvointialueen omaa toimintamallia tehtiin palveluprosessin nykytilakartoitus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Suun terveydenhuolto
Pitkäaikaistyöttömyys
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa terveydenhoitaja otti suun terveyden puheeksi pitkäaikaistyöttömän terveystarkastuksessa ja asiakas ohjattiin terveystarkastuksesta suun terveydenhuollon palveluihin. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntouttava työtoiminta
Osallisuus
Osatyökykyisyys
Työkyky
Pitkäaikaistyöttömyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan työtoiminnan toimintamalli sisältää yhtenäiset lomakkeet (sopimus, palaute-/arviointilomakkeet) sekä yhtenäisen prosessin. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Työttömyys
Pitkäaikaistyöttömyys
Perusterveydenhuolto
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on luoda koko Keski-Suomen kattava yhtenäinen työttömän terveystarkastusmalli ja lisätä sähköisten palveluiden käyttöä.