Elintavat

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolun on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoite on edistää 45-64-vuotiaiden työttömien, lomautettujen ja kuntoutustuella olevien  oululaisten naisten hyvinvointia ja toimintakykyä yksilö- ja ryhmämuotoisen elintapaohjauksen avul

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hanke tarjoaa tukea työttömien terveellisten elintapojen edistämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjaus tukee terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla pilotoitiin ikäihmisten elintapaohjausta, jossa tavoitteena oli tunnistaa muistisairauksien tai muiden kansansairauksien riskissä olevat henkilöt.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen tavoitteena on tavoittaa terveytensä kannalta riskiryhmässä olevia eteläkarjalaisia ja tarjota heille matalan kynnyksen elintapaohjausta ravitsemukseen, liikkumiseen, unettomuuden

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Elintavat
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista laajentamalla elintapaohjausta haavoittuvassa asemassa oleville.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Etsivä nuorisotyö
Hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kutsuntaikäisten elämäntapaohjausprosessissa nuoren elämäntavat ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät tarkastellaan monialaisesti, ja nuori ohjataan kutsunnanalaisen ennakkoterveystarkastuksesta tar

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Kalajoki
Aihealueet
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Digitaaliset palvelut
Ryhmätoiminta
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapojen pysyvään muutokseen tähtäävä aikuisten jatkuva ryhmä, joka tapaa viikoittain jumpan merkeissä. Lisäksi ryhmäläiset toimivat Verkkopuntari-alustalla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoki
Aihealueet
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty perheille (jossa on alle kouluikäinen lapsi/-a) toimintamalli prosessimaiseen ja kohdennettuun elintapaohjaukseen.