Digitaaliset Hyvinvoinnin polut diabetesta sairastavien arjen ja omahoidon tueksi

Hyvinvoinnin poluilla (diabetespolut.fi) on luotettavaa tietoa diabeteksen ehkäisystä ja tukea diabetesta sairastavan omahoitoon. Polkuja on neljä. 

Poluista on hyötyä myös läheisille ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitaaliset Hyvinvoinnin polut diabetesta sairastavien arjen ja omahoidon tueksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvoinnin poluilla (diabetespolut.fi) on luotettavaa tietoa diabeteksen ehkäisystä ja tukea diabetesta sairastavan omahoitoon. Polkuja on neljä. 

Poluista on hyötyä myös läheisille ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Toteutuspaikka
Diabetesliiton koordinoiman Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku -hankkeen (2021–2024, STEA) ja kahdentoista hyvinvointialueen välinen yhteistyö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Kuva
Hyvinvoinnin polkujen kehittämistyön taustalla olevan Digipalveluraportti 2021 -tulokset infograafissa.
Kuvateksti
Hyvinvoinnin polkujen kehittämistyön taustalla olevan Digipalveluraportti 2021 -tulokset infograafissa.

Luotu

28.10.2021

Viimeksi muokattu

18.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Diabetesta sairastavan Hyvinvoinnin polut on luotettavaa tietoa sekä hyvinvointia ja diabeteksen omahoitoa tukevaa materiaalia sisältävä verkkopalvelu. Hyvinvointipolkujen sisällöt on koostettu diabetesriskissä oleville sekä diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen suunnatun kyselyn tietojen perusteella. Näin valmiit hyvinvointipolut vastaavat kohderyhmien tiedon ja omahoidon tuen tarpeisiin sekä parantavat ja täydentävät diabetesta sairastavien ja kohonneessa diabetesriskissä olevien tukipalveluiden monipuolisuutta. Digitaalisista hyvinvointipoluista hyötyvät erityisesti digipalveluja mielellään käyttävät henkilöt sekä terveydenhuollon ammattilaiset.

Hyvinvoinnin polut on avoin verkkopalvelu osoitteessa diabetespolut.fi. Verkkosivusto mahdollistaa palvelun käytön ilman erillisen sovelluksen lataamista ja kirjautumista. Sivusto on helppo löytää ja sen käyttö tietokoneen tai älylaitteen internetselaimella onnistuu vaatimattomimmillakin digitaidoilla. Saavutettavuusvaatimukset täyttävä sivusto huomioi myös diabetesta sairastavien mahdolliset erityistarpeet, kuten näkö- ja kuulo-ongelmat. Kun jokaisella polulla ja sen omahoidon osa-alueella on oma URL-osoite, on polkujen juurruttaminen hyvinvointialueiden palveluvalikoimiin ketterää ja joustavaa. Tämä mahdollistaa myös monipuoliset ja eri alueiden erilaisiin palveluihin ja alustoihin soveltuvat linkitykset.

Hyvinvoinnin polut -toimintamalli koostuu seuraavista hyvinvointipoluista:

Tieto ja omahoitoa tukeva materiaali löytyy poluilta muun muassa interaktiivisina kuvina, videoina ja podcasteina sekä linkkeinä luotettavan lisätiedon pariin. Palvelu kokoaa yhteen sekä Diabetesliiton että muiden järjestöjen ja toimijoiden materiaaleja. Hyvinvointipolut on toteutettu Diabetesliiton asiantuntijoiden tuottamana.

Toimintaympäristö **

Diabetes on edelleen yksi nopeimmin yleistyvistä kansansairauksista. Suomessa on tällä hetkellä arvioilta 450 000 diagnosoitua, hoidossa olevaa diabetesta sairastavaa.

Vuosien 2000 ja 2017 välillä tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys väestössä on noussut jonkin verran. Huomattavasti enemmän väestössä on noussut tyypin 2 diabetesta sairastavien esiintyvyys sekä miehillä että naisilla. Etenkin miehillä nousu on ollut varsin suuri. Lisäksi noin 50 000–100 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään.

Diabetesta sairastavalla on itsellään vastuu sairautensa päivittäisestä hoidosta. Tähän hän tarvitsee osaavan ammattihenkilöstön tukea. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tyypin 1 diabetesta ja vaativahoitoista tyypin 2 diabetesta sairastavat. Diabetesbarometri 2021 -raportin mukaan koronapandemian aikana diabetesta sairastavien omahoidon tuen toteutumisessa oli kuitenkin suuria haasteita. Moni diabetesta sairastava koki jääneensä yksin sairautensa kanssa. Lisäksi hoidon kulmakivenä toimivassa omahoidon tuen resurssoinnissa on edelleen suuria alueellisia eroja hyvinvointialueiden välillä.

Diabeteksen ehkäisy ja hyvä hoito ovatkin kansaterveydellisesti merkittävässä roolissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Diabetes on yhteisnimi joukolle sairauksia, joita kaikkia yhdistää liian korkea verensokeri. Eri diabetestyyppejä ovat

 • tyypin 1 diabetes
 • LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)
 • tyypin 2 diabetes
 • raskausdiabetes
 • MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)
 • muut syyt, esimerkiksi haimatulehdus, hormonitoiminnan häiriö tai haiman leikkaus.

Kunkin diabetestyypin sisällä on vielä lukuisa joukko erilaisia ilmenemismuotoja monien tekijöiden, kuten verensokerin hallinnan ja hoitomuotojen, lääkeainevasteen ja lisäsairauksien suhteen.

Digitaalisen hyvinvointipolkujen koostamisten tueksi Diabetesbarometri 2021 yhteydessä toteutettiin myös kysely. Kyselyllä selvitettiin kohonneessa diabetesriskissä olevien sekä diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä kokemia tiedon ja tuen tarpeita.

Kyselyyn saatiin 4 635 vastausta. Vastausten perusteella diabetesta sairastavilla, heidän läheisillään ja riskissä olevilla oli muun muassa seuraavia tiedon ja tuen tarpeita:

 • 45 % jalkojen hoito
 • 39 % ravitsemus
 • 36 % mieliala ja jaksaminen
 • 26 % verensokeriseuranta ja sensorointi
 • 25 % uni
 • 24 % liikunta.

Eri diabetestyypeittäin tarkasteltuna kohderyhmien tiedon ja tuen tarpeissa oli selvää vaihtelua. Tämä vahvisti ajatusta siitä, että kohderyhmille ei voida luoda vain yhtä hyvinvointipolkua vaan eri diabetestyypeille tulee luoda omat hyvinvointipolkunsa kohderyhmien tarpeiden mukaisin sisällöin.

Kyselyssä kartoitettiin myös kohderyhmien aiempia käyttökokemuksia digitaalisista palveluista sekä heidän toiveitaan digitaalisten omahoitoa tukevien palveluiden sisällöistä ja muodoista tulevaisuudessa. Vastausten perusteella kohderyhmien jatkossa käyttämät digitaalisten palveluiden sisällöt vastasivat heidän tiedon ja tuen tarpeitaan. He käyttäisivät digitaalisia palveluja muun muassa seuraavissa omahoidon osa-alueissa:

 • 57 % verensokeriseuranta ja sensorointi
 • 49 % ravitsemus
 • 40 % perustieto sairaudesta
 • 38 % jalkojen hoito
 • 24 % liikunta
 • 31 % mieliala ja jaksaminen.

Sähköisen kyselyn ohella vastaajille tarjottiin mahdollisuus osallistua kohderyhmähaastatteluun. Diabetestyypeittäin järjestettyihin haastatteluihin osallistui 29 henkilöä.

Vastausten perusteella diabetesta sairastaville, heidän läheisilleen ja kohonneessa diabetesriskissä oleville suunnatuille digitaalisille hyvinvointipoluille kaivattiin erityisesti tutkittua ja luotettavaa tietoa diabeteksesta sekä omahoitoon liittyvistä osa-alueista. Hyvinvointipoluista toivottiin selkeitä ja helposti löydettäviä. Niiden toivottiin olevan myös terveydenhuollon ammattilaisten käytössä. 

Erityisesti digipoluille kaivattiin lyhyitä, tietoa ja ohjausta sisältäviä podcasteja ja videoita sekä interaktiivisia kuvia ja erilaisia verkkotestejä. 

Diabetesliitto julkaisi raportin kyselyn tuloksista maaliskuussa 2022.

Kansikuva
Sinipaitainen henkilö pohtivan näköisenä sormi leualla katselee tulevaisuuteen.ärillään on neljä pientä ympyrää, joissa on

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä