Esimerkkejä järjestöjen ja julkisen toimijan yhteistyörakenteista

Lyhyt kuvaus

Kokonaisuuteen on kerätty esimerkkejä järjestöyhteistyön rakenteista. Järjestöyhteistyön rakenteilla on pystytty vahvistamaan yhteistyötä eri järjestöjen kesken ja yhteistyötä järjestöjen ja esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken. Lisäksi ne vahvistavat järjestöjen roolia palveluiden käyttäjien äänitorvena. Yhteistyörakenteiden ansiosta on myös saatu koottua tietoa maakunnan järjestöistä ja niiden toiminnasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä ja ihmisten ohjaamisessa entistä tehokkaammin järjestöjen toiminnan pariin. 

Kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit -kohdasta löytyy kokonaisuuteen kuuluvat toimintamallit.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvia toimintamalleja ja kokonaisuuksia ovat:

Neuvokas perhe -toiminta

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi

 

 

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kirkkonummen kunta
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Suomen Sydänliitto ry
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ylläpitäjä