Esimerkkejä järjestöjen ja julkisen toimijan yhteistyörakenteista

Kokonaisuuteen on kerätty esimerkkejä järjestöyhteistyön rakenteista. Järjestöyhteistyön rakenteilla on pystytty vahvistamaan yhteistyötä eri järjestöjen kesken ja yhteistyötä järjestöjen ja esimerkiksi kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken. Lisäksi ne vahvistavat järjestöjen roolia palveluiden käyttäjien äänitorvena. Yhteistyörakenteiden ansiosta on myös saatu koottua tietoa maakunnan järjestöistä ja niiden toiminnasta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä ja ihmisten ohjaamisessa entistä tehokkaammin järjestöjen toiminnan pariin. 

Kokonaisuuteen liitetyt toimintamallit -kohdasta löytyy kokonaisuuteen kuuluvat toimintamallit.

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvia toimintamalleja ja kokonaisuuksia ovat:

Neuvokas perhe -toiminta

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi

 

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Järjestöt
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksien kehittäminen (muk. Vapaaehtoistoiminnan ja hoivayritysten kumppanuusmalli, Vapari-hanke, 2012
Toimintamalli
Kumppanuus
Yhteistyö
Järjestöt
Kunnat
Yhteiskehittäminen

Yhdistyksten yhteistyötä ja asiantuntemusta - paikallisesti. Paikallis-JANE yhdistää alueen yhdistykset.
Toimintamalli
Yhdistykset
Järjestöt
Kunnat
Osallisuus
Verkostot