HUUMA - empaattista ja ennakoivaa ehkäisevää työtä nuorten parissa

HuuMa:n ytimessä on nuoren elämismaailman empaattinen lähestyminen, puhutaanpa sitten tiedolla johtamisesta tai arjen kohtaamisesta nuoren kanssa. Nuoren elämismaailma syntyy siitä, mitä nuori näkee ja kokee ja miten hän on vuorovaikutuksessa ympärillä olevien ihmisten, omien kipukohtiensa ja toiveidensa sekä erilaisten ilmiöiden kanssa. Tämän myötä ytimessä on myös ennakointi ja sitä kautta tulevaisuuden tekeminen. Kun mietimme yhdessä tulevaisuutta, voimme tehdä parempia päätöksiä.

HuuMa-kokonaisuus sisältää konseptin nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamiseen sekä toimintamallit: Ilmiöpöytä sekä lapsi- ja nuorilähtöisen tiedon tilan arviointi. Lisäksi konseptin implementointi ehkäisevän työn toimintasuunnitelmatyössä on kuvattu.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.