Kanta Hämeen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään yhtenäisiä kotona asumista tukevia palveluja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille. Keskeisiä kehittämisen osa-alueita ovat hyvinvointiteknologia ja henkilöstökehittäminen.

Hankkeessa tavoitellaan lisäksi asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön osallistamista yhteiseen kehittämiseen. Tietoisuutta palveluista ja niiden saatavuudesta lisätään kehittämällä sähköistä asiointia osana hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjausta.

Kansallinen kokonaisuus

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kanta Hämeen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke
Lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään yhtenäisiä kotona asumista tukevia palveluja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille. Keskeisiä kehittämisen osa-alueita ovat hyvinvointiteknologia ja henkilöstökehittäminen.

Hankkeessa tavoitellaan lisäksi asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön osallistamista yhteiseen kehittämiseen. Tietoisuutta palveluista ja niiden saatavuudesta lisätään kehittämällä sähköistä asiointia osana hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjausta.

Kansallinen kokonaisuus

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena ovat yhtenäiset kotona asumista tukevat palvelut, jotka tuotetaan asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Lisäksi tavoitteena on varmistaa henkilöstön osaaminen ja saatavuus sekä palveluiden laadun järjestelmällinen seuranta. 

Yhtenäiset ja laadukkaat palvelut edellyttävät henkilöstökehittämisen näkökulmasta panostamista henkilöstön osaamisen kehittämiseen, kotiin annettavien palveluiden pito- ja vetovoiman lisäämiseen, johtamisen kehittämiseen sekä henkilöstön osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tavoitteena on tehdä Kanta-Hämeen kotiin annettavista palveluista työpaikka, jossa on runsaasti veto- ja pitovoimaa sekä hyvinvoiva henkilöstö.

Hyvinvointiteknologialla tavoitellaan myönteisyyttä teknologiaa kohtaan, teknologiatietoisuuden lisääntymistä sekä teknologian laaja-alaista hyödyntämistä osana asiakkaiden ja henkilöstön arkea. Tavoitteena on hyödyntää laaja-alaisemmin jo käytössä olevia ratkaisuja sekä kartoittaa ja pilotoida uusia hyvinvointiteknologian ratkaisuja, joiden avulla varmistetaan asiakkaan turvallinen ja toimintakykyä yllä-pitävä hyvä arki kotona.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2022-2023

Toimijat

Hanketta hallinnoi ensimmäisen vuoden Hämeen liitto, josta hallinnointi siirtyi hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Toteuttajatahoina ovat kaikki järjestämisvastuulliset sote-organisaatiot eli Hattulan, Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen kunnat, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Kumppaneina toimivat alueen Forssan seudun kunnat, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, oppilaitokset sekä yritykset ja järjestöt. Yhteistyötä tehdään muiden maakuntien kanssa painottuen erityisvastuualueelle. Hankkeen maakunnallinen kattavuus on 100 %.

Yhteistyöverkoston ylläpito jatkuu koko hankkeen ajan ja yhteiset toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Kollanen Marjo & Kirsi Taskinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marjo.kollanen/kirsi.taskinen@omahame.fi

Tekijä

Anne Ojanen

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

06.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kanta-Häme on 11 kunnan muodostama maakunta, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjiä on yhteensä kahdeksan. Tulevalla Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ikääntyneitä, yli 75-vuotta täyttäneitä on hieman enemmän kuin koko maassa ja tulevaisuudessa väestöennusteiden mukaan kantahämäläisten ikääntyneiden määrä kasvaa muuta maata nopeammin. Tämän myötä palvelujärjestelmän paineet ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi tulevat kasvamaan. Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometrin mukaan Kanta-Hämeessä on pulaa sekä sairaanhoitajista että lähihoitajista, mikä osaltaan vaikuttaa palveluiden toteuttamiseen, saatavuuteen ja kehittämiseen.

Tarve Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hankkeelle tulee edellä kuvatuista tiedoista, jotka pohjautuvat kansallisiin tilastoihin, THL:n asiantuntija-arvioon sekä Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023.