Osaaminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhehoito
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon osaamista Varhan perhehoidossa. Kartoitamme perhehoitajien päihde- ja mielenterveystyön koulutustarpeita ja järjestämme täydennyskoulutusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Päihteet ja riippuvuudet
Mielenterveys
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitämme sijaishuollon päihde- ja mielenterveystyön osaamista Varhan omissa lastensuojelulaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan henkilöstöä osallistaen elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja, jonka tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja lisätä osaamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on edesauttaa sote-ammattilaisten digiosaamista. Digimentorit ovat organisaation omia työntekijöitä, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisuudesta sote-sektorilla.

Themes
Innovaatiot
Johtaminen
Osaaminen
Vertaistuki
Blogikirjoitus
Ingress

Yhteiskuntamme on vahvassa muutoksessa. Väestö ikääntyy ja eläköityy, syntyvyys laskee, syrjäytyminen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyvät.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kyseessä on Pohjois-Suomen yhteistyöalueen RRP3-arviointitutkimushanke, jonka hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Laatutyö
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella on käytössä Laatuportin Digitaaliset laitepassit -järjestelmä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Elinikäinen oppiminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on kuvata ja toteuttaa selkeä kokonaisuus, miten kehittyä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VAKE-ammattilaiseksi/-ammattilaisena.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Käyttäjälähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla edistettiin olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen tunnettavuutta ja käyttöä monipuolisesti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on tarjota varhaiskasvatuksessa työskenteleville aikuisille matalan kynnyksen lastenpsykiatrista tukea, tietoa, uusia keinoja ja menetelmiä kohdata ryhmässä haastavasti käyttäytyviä l