Johtaminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Johtaminen
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutushenkilöstön työajankäytönseuranta on kokonaisuus,  jossa tavoitteena on kuvata työn moninaisuutta ja lean-periaatteiden mukaisesti tunnistaa kehitettäviä osa-alueita yhdessä henkilöstön ka

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Johtaminen
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella on aloitettu toimintamalli kotikuntoutuksen päivittäisjohtamisesta Teams-pohjaisen taulun ja viikoittaisten pystypalaverien tuella. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon lähiesihenkilötyön tueksi kehitetään kotihoidon arjen tiedolla johtamisen toimintamalli, ns. esihenkilön kojelauta. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Tietojohtaminen
Perhepalvelut
Ilmiöt
Hyvinvointitalous
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa lapsibudjetoinnin työväline Keski-Suomen hyvinvointialueella järjestäjäroolin sekä hyvinvointialueen ja kuntien välisen verkostotyön tueksi osana Keski-Suomen kestävän

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Johtaminen
Yhteiskehittäminen
Fasilitointi ja osallistuminen
Viestintä
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Method innoduel on toimintamalli, jossa tehokas yhteisöllisen joukkojen viisauden tuottamis- ja priorisointiprosessi yhdistyy arvostavaan ja kunnioittavaan viestintään luoden osallisuuden ja sitout

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Verkostot
Johtaminen
Perhepalvelut
Indikaattorit
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kuvaa perhekeskuksen verkostojohtamisen mallia ja siihen liittyviä tiedolla johtamisen työkaluja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Johtaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Johtamismalli pyrkii selkiyttämään avosairaanhoidon rakenteita sekä eri tasoilla toimivien johtajien ja johtamisfoorumien rooleja, tehtäviä ja vastuita.​ Malli ohjaa päätöksentekoa mahdollisimman l

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kunnat
Mielenterveys
Ehkäisevä päihdetyö
Johtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvän mielen kunta toimintamalli on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Työhyvinvointi
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vuoden 2021 Fiilari-henkilöstökyselyn tulosten analysoinnin perusteella luotu kuva hyvästä lähijohtamisen ja henkilöstön mallista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Mielenterveys
Osaaminen
Johtaminen
Ehkäisevä työ
Työhyvinvointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli ohjaa esimerkiksi kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen esihenkilöitä ja keskijohtoa mielenterveysosaamisen suunnitelmalliseen johtamiseen.