Kotihoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kotihoito
Strategia
Ostopalvelut
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintasuunnitelma joka sisältää pitkän aikavälin linjauksia kotihoidon palveluiden hankintaan, asiakassegmentointiin ja valvontaan liittyen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaattien prosessissa kuvataan lääkeautomaattien eri toiminnot sekä roolit Keusoten kotihoidossa. Prosessissa kuvataan mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnistetaan kotihoidon asiakkaan suun terveyden ja ravitsemuksen tila ja ohjaustarve ennaltaehkäisevästi ja varhain kotiin tuotavana palveluna.​ Koulutetaan yhtenäiset toimintamallit henkilöstölle

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Työhyvinvointi
Kotihoito
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eksoskeletonien eli ulkoisten tukirankojen vieminen kotihoidon henkilöstölle ja eksoskeletonien käytön testaaminen hoitotyön tukena.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotihoito
Toimintakyky
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotikuntoutuksen toimintamallit: 

  • Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus
  • Kuntoutumista tukeva arviointijakso
  • Tehostettu kotikuntoutus
Themes
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotihoito
Kotona asuminen
Blogikirjoitus
Ingress

Hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa yhä enemmän.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakas voi osallistua virtuaalisesti kuvapuhelimen kuntouttaviin ja toimintakykyä ylläpitäviin ohjelmiin ja ryhmiin sekä pitää yhteyttä läheisiinsä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ikääntyminen
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäluettavaa verenpainemittaria testattiin yhdellä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kotihoitoalueella KOHTI-Hankkeessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kotihoito
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoitoyksiköistä kuvataan ja rakennetaan 360-kameralla perehdytysympäristöt, joita käytetään uuden työntekijän ja sijaisten perehdyttämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Peseviä ja kuivaavia wc-bideitä otetaan käyttöön kotihoidon asiakkailla. Bideillä tuetaan asiakkaan itenäistä kotona asumista ja hygienian hoitoa.