Kotihoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Varhainen tunnistaminen
Kotihoito
Kuntoutus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakyvyn muutosten varhaisemmalla tunnistamisella pyritään ehkäisemään toimintakyvyn yllättäviä romahduksia kotihoidossa ja kotikuntoutuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kotihoito
Psykososiaalinen tuki
Vanhuspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus psykososiaalisen tuen toimintamallista kotihoidossa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Vanhuspalvelut
Kuntoutus
Kotihoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla varmistetaan potilaan turvallinen kotiutuminen sairaalasta, edistetään asiakkaan toimintakykyä oikea-aikaisesti sekä tuetaan kotona selviytymistä ehkäisten tai siirtäen kotihoidon

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden kotihoidossa pilotoitiin vuoden 2023 aikana Axitare lääkeautomaattien käyttöä. Lääkeautomaatti on tehokas investointi,​ joka maksaa tulosten mukaan itsensä tehokkaasti takaisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohderyhmään kuuluville tarjotaan kodinhoidollista tukea, jossa huomioidaan asiakkaan osallisuus ja aktiivinen rooli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Laatutyö
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selvitys ja vertailua muualla käytössä oleviin kotihoidon laatumittareihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kiertotalouden merkitys kasvaa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkeautomaattien avulla kotihoidossa toteutetaan oikea-aikaista ja turvallista lääkehoitoa kustannustehokkaasti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Yhdenvertaisuus
Prosessien kehittäminen
Kotihoito
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus teknologioihin ja digipalveluihin liittyvien toimintamallien yhtenäistämisestä ja niiden käyttöönotosta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Kuntoutus
Päivätoiminta
Moniammatillisuus
Kotihoito
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistetaan kuntouttavan päivätoiminnan moniammatillista kuntoutusta, lisätään toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhuspalvelut
Kuntoutus
Moniammatillisuus
Kotihoito
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu asiakkaan ohjautuminen Kotikuntoutukseen sekä yhtenäistetty palvelutuotteet. Lisäksi varmistettu henkilöstön saatavuus vastaamaan palvelutuotteiden toteuttamista.