Hyvinvointiteknologia

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Kotona asuminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden kotihoidossa pilotoitiin vuoden 2023 aikana Axitare lääkeautomaattien käyttöä. Lääkeautomaatti on tehokas investointi,​ joka maksaa tulosten mukaan itsensä tehokkaasti takaisin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Hyvinvointiteknologia
Verkostot
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

"Nyrkit savessa" on vapaaehtoisuuteen perustuva ja avoin verkosto, joka tarjoaa vertaistukea ja verkostoitumista erityisesti hyvinvointialueiden sosiaalihuollon Kanta-käyttöönottojen parissa painis

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suunnitelma ikääntyneiden digitaalisesta palvelukeskuksesta, jotta pystytään vastaamaan toimintaympäristön muutoksista johtuvaan tarpeeseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten valitussa kotihoitoyksikössä säännöllisen kotihoidon asiakkailla pilotoitiin Suvanto Care -sensoriteknologiaa, jonka käytön tavoitteena oli arvioida, tuoko teknologia lisätietoa ja tukea a

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelua toteuttavassa Arki-tiimissä oli pilotoitavana Vivago DOMI -aktiivisuusranneke, jonka käytön tavoitteena oli arvioida, tuoko valittu teknologia lisätietoa ja tuke

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäpäivätoiminnan toimintamallin kuvaamisen ja käyttöönoton tavoitteena oli yhtenäistää Keusoten tarjoaman etäpäivätoiminnan toimintatapa ja yhdenvertaistaa asiakkaiden arviointiin käytettävää mitt

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Kotihoito
Ikääntyminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitu 20kpl älykkäitä lääkeannosteluautomaatteja Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdelle kotihoidon alueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Hyvinvointiteknologia
Osaaminen
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Teknologia-asiantuntijuuden vahvistaminen kotihoidossa ja teknologiakoordinaattorin roolin vakiinnuttaminen ikäteknologian jalkauttamisen tukena ikäihmisten palveluissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PirKOTI -hankkeessa aloitti keväällä 2023 kotihoidon teknologiakoordinaattori, jonka tehtävänä oli toimia käytännön tukena Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoidon tiimejä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Varhainen tunnistaminen
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon palvelupolku on kuvaus palvelukokonaisuudesta, joka antaa tietoa asukkaille ja ammattilaisille kotihoidosta, kotona asumista tukevista palveluista huomioiden toimintakyvyn ja aktiivisen