Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.  

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

KOMAS3
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Koulutuspalvelut
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Prosessien kehittäminen
Yhteistyö

Toimintamalli
Potilasturvallisuus
Asiakaslähtöisyys
Laatutyö
Turvallisuus