PirSOTE Akatemia on koulutuksen ja muutostuen tarjotin, johon on koottuna organisaatioiden hyödynnettäväksi erilaisia, olemassa olevia koulutuksia ja valmennuksia, muutostuen elementtejä ja mahdollisuuksia kehittämistoiminnan ja muutoksen johtamisen tueksi Pirkanmaalla. ​

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan SOTE Akatemia
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PirSOTE Akatemia on koulutuksen ja muutostuen tarjotin, johon on koottuna organisaatioiden hyödynnettäväksi erilaisia, olemassa olevia koulutuksia ja valmennuksia, muutostuen elementtejä ja mahdollisuuksia kehittämistoiminnan ja muutoksen johtamisen tueksi Pirkanmaalla. ​

Toteutuspaikka
Pirkanmaan soteuudistus, PirSOTE ja KOMAS -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anne Markkula

Luotu

24.02.2021

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan SOTE Akatemian tarkoituksena on tukea Pirkanmaan Tulevaisuuden sotekeskushankkeessa mukana olevien osatoteuttajien kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoa, osaamisen vahvistamista ja muutoksen johtamista. Taustalla on osatoteuttajien esiin nostamat koulutus- ja osaamisen vahvistamisen sekä muutostuen tarpeet. Pirkanmaan SOTE Akatemian kehittämisessä ovat olleet tiiviisti mukana Pirkanmaan koulutusorganisaatiot, PirSOTE hankkeen projektipäälliköt ja vastuuvalmistelijat sekä KOMAS hankkeen henkilöstövalmistelijat yhteistyössä alueellisesti vaikuttavien verkostojen kanssa (mm. Pirkanmaan Sote-johtajien verkosto, Pirkanmaan HR-johtajien verkosto, Pirkanmaan sosiaalialan kehittäjäryhmä, Suun terveydenhuollon verkosto). 

Tarjonta on jaettu sisällöllisesti neljään kategoriaan ja kahteen kohderyhmään:​

Kategoriat: ​

 1. Maksuttomat koulutukset, webinaarit ja työvälineet​
 2. Pirkanmaan koulutusorganisaatioiden koulutustarjonta​
 3. Pirkanmaan koulutusorganisaatioiden tarjoama muutosvalmennus- ja tuki​
 4. Hankesalkkujen tiedossa olevat tilaisuudet, työpajat ja koulutukset​

​Kohderyhmät:​

 1. Henkilöstölle / ammattilaiselle​
 2. Esihenkilölle / johtajalle​

Tarjonta ja sen liitteet ovat löydettävissä kehittämisen polulla. Pirkanmaan koulutusorganisaatioista kehittämistyössä ja tarjonnan laatimisessa ovat olleet mukana:

 • Tampereen yliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen aikuiskoulutuskeskus
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Toimintaympäristö **

Kehittämisen taustalla ovat valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja hyvinvointialueiden perustamiseen tähtäävä rakenneuudistus. Pirkanmaalla rakenneuudistushanke kytkeytyy tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteisiin, tukien sen toimintaa ja yhtenäistäen toimintamalleja ja kansallisten palveluiden käyttöönottoa.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tavoitteena on ollut tehdä koulutuksen ja muutostuen tarjonta osatoteuttajille helposti näkyväksi, jotta tarjontaa olisi helppoa hyödyntää ja poimia tarjottimelta sellaisia sisältöjä, joita kukin organisaatio kaipaa kehittämistyönsä toteuttamisen ja muutoksen johtamisen tueksi​. Päätökset, missä osa-alueissa osatoteuttajat haluavat olla mukana, tehdään organisaatioissa. Yhteyttä koulutustarjontaan liittyvissä kysymyksissä voi ottaa suoraan koulutusorganisaatioihin.​ Rahoitusta vaativiin osakokonaisuuksiin tarvitaan ennakkoilmoittautuminen, sitoutuminen ja yhteisesti suunnitellut aikataulut, jotta ne voivat tahoillaan edetä. ​

Tavoitteena on luoda tulevaisuudessa Pirkanmaan SOTE Akatemialle sähköinen alusta, joka toimisi Pirkanmaan hyvinvointialueen koulutuksen ja muutosvalmennuksen yhteisenä alustana. Eri toimijat voisivat tuottaa verkkosivulle sisältöä ja ylläpitää sivuilla koulutustarjontaansa ja muita muutosvalmennuksen ja tuen mahdollisuuksia ja muotoja. 

 • Tavoitteena on luoda verkkosivuille myös  opinnäytetöiden pankki, hyödyntäen hyviä olemassa olevia toimintamaleja, kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin OPPA: https://opinnaytetyoaiheet.tays.fi/etusivu ​
 • Tavoitteena on koota verkkosivuille myös Pirkanmaalla toimivat asiantuntija- ja esihenkilöverkostot (verkoston kuvaus, yhteyshenkilö, miten pääsee mukaan)
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koulutusorganisaatioiden ja hankepäälliköiden kanssa arvioidaan syksyllä 2021, millä tavoin PirSOTE Akatemian tarjonta on otettu vastaan, miten sitä on osatoteuttajien toimesta hyödynnetty ja millä tavoin toimintamallia ja verkostomaista yhteistyötä tulisi kehittää eteenpäin. Jatkokehittämisen osalta selvitetään ja arvioidaan mahdollisuudet Pirkanmaan SOTE Akatemian verkkosivujen perustamiselle ja yhteiselle toiminta-alustalle.
 

Kehittämisen polulla on liitteenä yksi esimerkki ja linkki toteutuneeseen PirSOTE Akatemian koulutuskokonaisuuteen ja sen aikana tehtyjen kehittämistöiden tuotoksiin. Palvelukehittäjäkoulutus toteutettiin Pirkanmaalla vuoden 2020-2021 aikana oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä Sastamalan koulutuskuntayhtymän ja Tamora OY:n kanssa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä