Pirkanmaan sotepalvelujen valvonnan ja kehittämisen hanke

Pirkanmaan hyvinvointialueelle perustetaan palveluntuotannon valvonnan ja kehittämisen kokonaisuus. Toiminnalla varmistetaan palvelujen turvallisuus ja laatu. Tavoitteena on että asukas voi käyttää palveluita turvallisesti.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan sotepalvelujen valvonnan ja kehittämisen hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueelle perustetaan palveluntuotannon valvonnan ja kehittämisen kokonaisuus. Toiminnalla varmistetaan palvelujen turvallisuus ja laatu. Tavoitteena on että asukas voi käyttää palveluita turvallisesti.  

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kirsi Sario

Luotu

17.11.2020

Viimeksi muokattu

11.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan hyvinvointialueelle perustetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja valvova ja kehittävä toimintakokonaisuus. Kattavaa ja laadukasta valvontaa tekee kokopäivätoimisesti valvontaan perehtynyt henkilökunta. Valvonta kohdennetaan ensisijaisesti asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaviin prosesseihin. Valvonnasta kertyviä hyviä käytäntöjä hyödynnetään palveluntuottajien oman laadun kehittämiseksi.

Toimintaympäristö **

Hanke sisältyy Marinin hallituksen soteuudistukseen ja siinä Pirkanmaan "Kohti maakunnallista sotea"-rakenneuudistuksen (KOMAS) kokonaisuuteen. Valvonnan ja kehittämisen hanketta valmisteltiin jo osana Sipilän hallituksen alueuudistusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan tarve havaittiin Pirkanmaalla vuonna 2019 jolloin todettiin, että valvonta ei ollut lainsäädännön mukaista. Palveluntuottajien toiminnassa havaittiin puutteita, joista myös tiedotusvälineet uutisoivat. 

Hankkeen tavoitteena on, että palveluihin hakeutuva kuntalainen voi luottaa saavansa tarpeidensa mukaiset luotettavat, turvalliset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sotepalveluiden valvonnan keskeisiä asiakkaita ovat hyvinvointialueen asukkaat, sotepalveluita tuottavat toimijat sekä hyvinvointialue palvelujen järjestäjänä. Asiakaskokemuksen kerääminen ja asiakkaiden osallistaminen on alussa, sillä hyvinvointialue perustettiin heinäkuun 2021 alussa. Työ alkaa elokuussa 2021.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintakokonaisuus tullee osaksi hyvinvointialueen tukipalveluja. Tukipalvelut tuottavat ja käsittelevät tietoa järjestämisvelvoitteen todentamiseksi sekä edistävät asukaan saamien palveluiden laatua ja turvallisuutta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tilanteen muutos on nähtävissä vasta, kun hyvinvointialueen toiminta vuoden 2023 alussa käynnistyy. Valmistelun aikana kuntiin on tehty kaksi kyselyä nykytilan arvioimiseksi. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli soveltuu myös muiden hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontatyöhön.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä