Koronasta kuntoon -hanke tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta pitkäkestoisesta koronataudista toipuville aikuisille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Koronasta kuntoon -hanke
Lyhyt kuvaus

Koronasta kuntoon -hanke tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta pitkäkestoisesta koronataudista toipuville aikuisille.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tarjota tietoa, tukea ja ohjausta fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen pitkäkestoisesta koronataudista toipuville aikuisille.

Toiminta tapahtuu verkossa, Hyväkysymys -verkkoalustalla. Toimintaan kuuluu erilaisia verkkokursseja ja -ryhmiä sekä vertaistoimintaa:

 • Avoimella verkkokurssilla saa tietoa pitkäkestoisesta koronataudista, siihen liittyvistä oireista sekä niistä toipumisesta ja kuntoutumisesta.

  • Avoimen verkkokurssin sisällöt ovat kaikkien saatavilla ja käytettävissä.
  • Avoimeen verkkokurssiin kuuluu myös materiaalipankki, josta löytyvät esitteet ja lomakkeet ovat vapaasti niin yksityishenkilöiden kuin terveydenhuollon ammattilaistenkin hyödynnettävissä.
  • Avoimen verkkokurssin kautta voit hakea myös ohjattuihin sisältöihin, joita ovat Koronasta kuntoon -intensiiviverkkokurssi sekä Koronasta kuntoon -verkkovertaisryhmä.
 • Koronasta kuntoon -intensiiviverkkokurssi on 9 viikkoa kestävä ohjattu kurssi, jossa saa tietoa pitkäkestoisesta koronataudista toipumisesta ja kuntoutumisesta sekä ohjausta ja vinkkejä fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja mielen hyvinvoinnin tukemiseksi. Kurssilla saa työkaluja ja käytännön harjoitteita arjen kuormituksen hallintaan ja omahoidon tueksi. Kurssilla tavataan Teamsin välityksellä kerran viikossa, yhteensä 9 kertaa.
 • Koronasta kuntoon -verkkovertaisryhmä on 4-6 kk kestävä ohjattu kokonaisuus, jossa osallistujat pääsevät kertomaan kokemuksistaan ryhmässä tasavertaisesti muiden kanssa, ilman paineita tai odotuksia. Ryhmä kokoontuu Teamsin välityksellä yhteensä 8 kertaa.
 • Vuonna 2023 käynnistetään lisää vertaistoimintaa, jossa tarkoituksena on kouluttaa vapaaehtoisista vertaisohjaajia ja -toimijoita sekä järjestää Tarinatyöpaja-toimintaa siitä kiinnostuneille.

Toiminta on osallistujille maksutonta.

Hanketta kehitetään yhteistyössä toimintaan osallistuvien sekä hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeeseen ja sen sisältöihin voit tutustua osoitteessa www.koronastakuntoon.fi

Toimiaika

Käynnissä oleva hanke.

Toimiaika 1.1.2022-31.12.2024.

Toimijat

Hanketta hallinnoi keuhkoterveyden asiantuntijajärjestö Filha ry.

Hankejärjestökumppanina toimii sosiaali- ja terveysalan järjestö Hengitysliitto ry.

 

Hanketta kehitetään yhteistyössä toimintaan osallistuneiden sekä hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Herkko Ryynänen
Yhteyshenkilön organisaatio
Filha ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
herkko.ryynanen@filha.fi

Luotu

20.12.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Koronapandemian aikana Suomessa on rekisteröity yli 1,4 miljoonaa varmistettua koronavirustartuntaa (tilanne 21.12.2022). Vaikka suurin osa toipuukin akuutista koronavirusinfektiosta nopeasti, niin osalle voi jäädä pitkittyneitä tai pitkäkestoisia oireita.

Suomessa onkin arviolta kymmeniä tuhansia pitkäkestoista koronaa (long covid) sairastavia ihmisiä. Eri arvioiden mukaan noin 5-20 %:lla koronaan sairastuneista oireet pitkittyvät, joskin arvioissa on suurta vaihtelua johtuen mm. eri tutkimuksissa esiintyvistä eroista taudinkuvan sekä oireiden, niiden keston sekä niiden aiheuttaman haitan määrittelyssä. Lisäksi jopa joka toisella saattaa olla yksittäisiä ja lievempiä oireita vielä 6 kk akuutin koronavirusinfektion jälkeen.

Pitkäkestoisesta koronataudista puhutaan, kun oireet ovat alkaneet 3 kuukauden sisällä akuutista infektiosta ja kestäneet vähintään 2 kk, eikä niitä voi selittää vaihtoehtoisella diagnoosilla (WHO). Yleisimpiä oireita ovat uupumus, heikentynyt rasituksensieto, hengenahdistus, päänsärky sekä erilaiset kognitiivisten toimintojen häiriöt.

Pitkäkestoisesta koronataudista toipuvien oirekuva voi olla laaja, ja oireiden määrä sekä voimakkuus vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tämän lisäksi oireiden aaltoilu on tyypillistä. Osalla oireet voivat olla lieviä, mutta osalla oireet voivat aiheuttaa merkittävää haittaa yksilön työ- ja toimintakyvylle sekä elämänlaadulle. Kansanterveydellinen ja -taloudellinen merkitys voi myös olla sairauslomien ja työkyvyttömyyden vuoksi merkittävä.

Toistaiseksi Suomessa ei ole vielä pystytty järjestämään systemaattista ja järjestelmällistä terveydenhuoltoa, hoitoa sekä kuntoutusta pitkäkestoisesta koronataudista toipuville. Diagnosointi perustuu kliiniseen kuvaukseen ja muiden mahdollisten tekijöiden poissulkemiseen. Hoito ja kuntoutus ovat lähtökohtaisesti oireenmukaisia ja niiden saatavuudessa on edelleen alueellisia eroja. Suomessa on vain yksi pitkäkestoisen koronataudin hoitoon ja kuntoutukseen erikoistunut poliklinikka (HUS Koronavirusinfektioiden pitkäaikaisoireiden poliklinikka), jossa hoidetaan valtakunnallisesti haastavimmat tapaukset. Muutoin hoito ja kuntoutus tapahtuu pääasiassa perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yksiköissä. Moniammatillisen hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa sekä koordinoinnissa ja seurannassa on edelleen paljon kehitettävää. Lisäksi koordinoitua vertaistukea ei tälle kohderyhmälle ole vielä tarjolla. 

Filha ry:n vuonna 2021 toteuttaman kyselyn mukaan (n=207) yleisimpiä pitkäkestoisen koronataudin oireita olivat heikentynyt rasituksensieto (81 %), uupumus (78 %), aivosumu (67 %) ja hengenahdistus (63 %). Suurimmalla osalla oireet rajoittivat päivittäistä elämää (87 %). Vastauksista välittyi suuri tarve tiedolle (68 %), psyykkiselle tuelle (43 %) sekä vertaistuelle (64 %). Kyselyn tuloksia on käytetty hankkeen suunnittelun tukena.

Päämäärä ja päätavoite

Koronasta kuntoon -hanke tarjoaa tietoa pitkäkestoisesta koronataudista, siihen liittyvistä oireista sekä niistä toipumisesta ja kuntoutumisesta. Ohjatuissa sisällöissä on mahdollista saada tiedon lisäksi neuvoja, ohjausta sekä konkreettisia keinoja oman fyysisen toimintakyvyn vahvistamiseen sekä mielen hyvinvoinnin tukemiseen omassa arjessa.

Hanke ei järjestä hoitoa, kuntoutusta tai terapiaa, vaan hankkeen toiminnan tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä täydentää niitä soveltuvin osin.

Hankkeen verkkovertaisryhmissä on mahdollisuus ohjattuun ja koordinoituun vertaistukeen. Lisäksi hankkeessa on tarkoitus kouluttaa vapaaehtoisista vertaistoimijoita sekä vertaisohjaajia.

Hankkeen neuvontapuhelimessa pyritään tekemään palveluohjausta sekä ohjaamaan hankkeeseen yhteyttä ottaneita henkilöitä oikeiden palveluiden pariin.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen tavoitteina on:

 1. Tuottaa tietoa pitkäkestoisesta koronataudista siitä toipuville aikuisille omaehtoisen toipumisen ja kuntoutumisen tueksi.
 2. Tukea fyysisen toimintakyvyn palautumista ja vahvistumista
 3. Tukea mielen hyvinvointia sekä arjessa jaksamista
 4.  Järjestää kohderyhmälle vertaistukea sekä vapaaehtoisille mahdollisuuksia vertaistoimintaan
 5. Vahvistaa kohderyhmän toimijuutta sekä tukea selviytymistarinoiden jäsentämistä 
Tuotokset ja tulokset

Tuotokset ja tulokset vuoden 2022 toiminnasta tulossa myöhemmin.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Arviointi vuoden 2022 toiminnasta tulossa myöhemmin.