Hyvinvointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Monialaisuus
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tapahtumakalenterin avulla hyvinvointialueen omat ja muiden toimijoiden kanssa (kunnat, järjestöt) yhteistyössä järjestetyt avoimet HYTE- palvelut (esim.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Hyvinvointi
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla tuetaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

VASA 2 -hankkeessa on jatkokehitetty linkkihenkilökoulutusta sekä linkkihenkilöiden ja koordinaattoreiden mentorointia, jossa tavoitteena on vahvistaa ammatillista kasvua, työn kehittämistä sekä ve

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla yhtenäistetään liikuntataneuvonnan palveluketjua osana elintapaohjauksen kokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Kuopio
Aihealueet
Nuorisotyö
Sosiaalinen kuntoutus
Työpajatoiminta
Hyvinvointi
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava pelitoiminta tuo yhteen 16-29-vuotiaita työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Vanhemmuus
Ennaltaehkäisy
Hyvinvointi
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on otettu käyttöön Perhepolku verkkokurssi ja pilotoitu Perhepolku ryhmäneuvoloita sekä 3-5-vuotiaiden ja 7lk. vanhempainiltoja osassa toimipisteitä.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Hyvinvointi
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelumalliin on koottu 7─17 -vuotiaille tarkoitettuja palveluja, joita eri ammattilaiset voivat hyödyntää suunnitellessaan ja järjestäessään asiakka

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ikääntyminen
Hyvinvointi
Osallisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eri toimijat voivat kutsua vapaaehtoisia mukaan ikäihmisten ilahduttamiseen ja auttamiseen ilman pidempiaikaista sitoutumista tehtäviin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Osallisuus
Hyvinvointi
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Syrjäytyminen
Vanhemmuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli erityislasten parissa työskenteleville ammattilaisille vanhemman syrjäytymisvaaran tunnistamiseen ja voimavaroja tukevien palveluiden pariin ohjaamiseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Osallisuus
Hyvinvointi
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Syrjäytyminen
Vanhemmuus
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli erityislapsen vanhemman hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.