Toimintakyky

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotona asuminen
Varhainen tunnistaminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotona asuvan ikääntyneen omaiselle tai läheiselle muodostettava opas ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitettiin keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Palvelutarve
Toimintakyky
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että RAI käytössä kaikissa ikäihmisten palveluissa viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Ikääntyminen
Kuntoutus
Kotihoito
Toimintakyky
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotikuntoutuksen toimintamallit: 

  • Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus
  • Kuntoutumista tukeva arviointijakso
  • Tehostettu kotikuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vieraskielisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Psykososiaalinen tuki
Hoidontarve
Toimintakyky
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monikielisen verkkoauttamisen palvelukonsepti vahvistaa mahdollisuuksia vastata monimuotoistuvan asukaskunnan tuen tarpeisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Monialaisuus
Digitaaliset palvelut
Toimintakyky
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyön tarkoituksena on valmistella koko hyvinvointialueen yhteistä aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuspolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Toimintakyky
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutarpeita arvioitaessa kotihoito selvittää, voitaisiinko asiakkaan tarpeisiin vastata etähoidon teknologioilla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Koronasta kuntoon -hanke tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta pitkäkestoisesta koronataudista toipuville aikuisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Toimintakyky
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Työhönvalmennus
Työhyvinvointi
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisten arviointikohteiden sopiminen työympäristössä tapahtuvan työ- ja toimintakyvyn mittaamiseen Pohjois-Karjalassa eri organisaatioiden monialaisena yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Arviointi
Johtaminen
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.