Toimintakyky

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Kuntoutus
Toimintakyky
Vanhuspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus eri kohderyhmille suunnatuista toimintakykyä edistävistä palveluista ja niihin ohjautumisen reitit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Toimintakyky
Vanhuspalvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla varmistetaan, ettei asiakkaiden toimintakyky laske lyhytaikaisen jakson aikana sekä edistetään niiden asiakkaiden toimintakykyä, joilla siihen on potentiaalia.​

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Ikääntyminen
Kuntoutus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena  on tukea ikääntyneitä kohtaavien toimijoiden työtä arjen toimintakyvyn edistämisen menetelmien käytössä, riippumatta ammattiryhmästä tai ympäristöstä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Asiakasosallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen HVA:n vammaispalveluiden käyttöön on kehitetty yhteistyössä selkokielinen toimintakyvyn tiedote.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudellamaalla suunniteltava ja käyttöönotettava kaatumisten ehkäisyn toimintamalli, joka perustuu maailmansuosituksiin ja sisältää riskinarvioinnin lisäksi omahoitopolun.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Prosessien kehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koti- ja asumispalveluiden asiantuntijat, RAI tiimi sekä vastuualueen pilottiyksiköt kehittivät kaatumisen ehkäisyn toimintamallin sekä Kaatumisen ehkäisy - ja Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet henk

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Järjestöt
Toimintakyky
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyöjärjestöille on olemassa toimintamallit ja alusta yhteistyölle, joiden avulla järjestöt voivat yhä aktiivisemmin osallistua ikääntyneiden palvelujen tuottamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten valitussa kotihoitoyksikössä säännöllisen kotihoidon asiakkailla pilotoitiin Suvanto Care -sensoriteknologiaa, jonka käytön tavoitteena oli arvioida, tuoko teknologia lisätietoa ja tukea a

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelua toteuttavassa Arki-tiimissä oli pilotoitavana Vivago DOMI -aktiivisuusranneke, jonka käytön tavoitteena oli arvioida, tuoko valittu teknologia lisätietoa ja tuke

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Päivätoiminta
Toimintakyky
Vaikuttavuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päivätoiminnassa hyödynnetään RAI-järjestelmästä saatua tietoa asiakkaan yksilöllisen toimintakyvyn ja arjen sujuvuuden tukemisessa. Hyvinvointialueella tietoa käytetään mm.