Toimintakyky

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Monialaisuus
Digitaaliset palvelut
Toimintakyky
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämistyön tarkoituksena on valmistella koko hyvinvointialueen yhteistä aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutuspolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito
Toimintakyky
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon palvelutarpeita arvioitaessa ammattilainen selvittää, miten teknologialla voidaan vastata iäkkään palvelutarpeisiin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Koronasta kuntoon -hanke tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta pitkäkestoisesta koronataudista toipuville aikuisille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Toimintakyky
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Työhönvalmennus
Työhyvinvointi
Ilmiöt
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisten arviointikohteiden sopiminen työympäristössä tapahtuvan työ- ja toimintakyvyn mittaamiseen Pohjois-Karjalassa eri organisaatioiden monialaisena yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Toimintakyky
Arviointi
Johtaminen
Tietojohtaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Helsinki
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuri
Ikääntyminen
Toimintakyky
Osallisuus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Vähemmistöt
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotisirkus tukee ikääntyneiden osallistumista kulttuuritoimintaan kodissaan ja lähialueilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Toimintakyky
Fysioterapia
Osatyökykyisyys
Työkyky
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapeutin tekemä fyysisen toimintakyvyn kartoitus ja testaus työttömille työnhakijoille osana laajempaa työkyvyn arviointia. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Aihealueet
Toimintakyky
Ikääntyminen
Liikunta
Asiakassegmentointi
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päämääränä on parantaa ja ylläpitää ikääntyneiden hyvinvointia sekä tukea heidän toimintakykyään yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä hyvinvointia ja toimintakykyä edistäviin palveluihin. Lisäksi luoda

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Toimintakyky
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Kotona asuminen
Omaishoito
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asukkaan toimintakyvyn taso määrittelee hänelle parhaiten sopivat palvelut ja teknologiset ratkaisut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kehitysvammaisuus
Elintavat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Toimintakyky
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keko-valmennus on työikäisille kehitysvammaisille henkilöille ja heidän ohjaajilleen suunnattu noin vuoden kestävä elintapavalmennus.