Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

Lyhyt kuvaus

KATI-ohjelmassa kehitettiin teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma toteutettiin alueellisilla hankkeilla, joissa otettiin käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma THL:n sivuilla

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator