Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma

KATI-ohjelmassa kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelmassa otetaan käyttöön ja kehitetään kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla, joissa hyödynnetään KATI-toimintamallia.

 

 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Hyvinvointialue
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Kotihoito

Teknologia tukee kotona asumista ja hyvinvointia monella tavalla
Toimintamalli
Hyvinvointiteknologia
Kotihoito
Ikääntyminen
Kotona asuminen
Toimintakyky