Toimintamalleja KATI-mallin soveltamiseen

Tälle sivulle on koottu KATI-ohjelman alueellisten hankkeiden kuvaamat toimintamallit. Mallit auttavat hyvinvointialueiden johtoa, teknologiakoordinaatiota ja kotihoidon toimijoita teknologian käyttöönotossa ja käytössä.

Toimintamalleja hyvinvointialueiden teknologiakoordinaatioon

Toimintamalleja hankintavaiheen päätöksentekoon ja arviointiin

Toimintamalleja tukipalvelujen järjestämiseen

Toimintamalleja ammattilaisten koulutukseen ja perehdytykseen

Toimintamalleja teknologian omatoimisen käytön tukeen ja neuvontaan 

Toimintamalleja asiakkaan palvelutarpeen ja teknologiakyvykkyyden arviointiin

Toimintamalleja eri teknologioiden käyttöön

Etähoito/hoivapalvelut 

Etähoito- eli kuvapuhelinpalvelussa ammattilainen ottaa asiakkaaseen yhteyden etähoito-ohjelmiston ja asiakkaan tablettilaitteen kautta. Asiakkaalle voidaan tarjota etäpalvelun kautta myös sisältöpalveluja, ryhmätapaamisia ja yhteydenpitoa läheisiin.

Lääkehoitoa tukevat ratkaisut

Lääkemuistuttajien ja lääkeannostelijoiden avulla tuetaan asiakkaan turvallista itsenäistä lääkkeen ottoa.

Elintoimintojen etämittauslaitteet

Asiakkaan käyttämien etämittauslaitteiden avulla voidaan mitata esimerkiksi verenpainetta, verensokeria, painoa, happisaturaatiota ja sykettä. Laite lähettää mittaustiedot langattomasti ammattilaisjärjestelmiin.

Alustaratkaisut ja niiden tuottamat tilannekuvat 

Alustaratkaisut kokoavat asiakkaan terveystietoa eri mittalaitteista, sovelluksista ja järjestelmistä ja koostavat ne ammattilaisten käyttöön. Alustaan yhdistetty tekoäly voi tuottaa tietoa asiakkaan terveydentilan poikkeamista, ennustaa sen kehittymistä ja antaa suosituksia toimenpiteistä.

Sensorijärjestelmät

Asuntoon asennettavien tai puettavien sensorien avulla voidaan seurata asiakkaan toimintakykyä ja lisätä turvallisuutta. Erilaiset sensorit tuottavat tietoa esimerkiksi asiakkaan liikkumisesta, nukkumisesta, kotoa poistumisesta tai sähkön ja veden käytöstä. Tiedon avulla voidaan seurata toimintakykyä ja sen kehittymistä pitkällä aikavälillä. Sensorit voivat tunnistaa kaatumisen, pitkäkestoisen liikkumattomuuden tai muun vastaavan tilanteen ja hälyttää omaisen tai ammattilaisen. Asiakas voi ottaa järjestelmän kautta yhteyden läheisiinsä tai turvapalveluun.

Toimintakykyä tukevat kuntouttavat ratkaisut

Teknologiset ratkaisut voivat tukea ja kuntouttaa asiakkaan fyysistä, toiminnallista tai sosiaalista toimintakykyä. 

Hoitotyöntekijöille suunnatut ratkaisut

Teknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea henkilökunnan perehdyttämistä ja toimintakykyä sekä auttaa tiedon käsittelyssä.