Messin kohtaamispaikka

Messin kohtaamispaikka on suunnattu kaikille 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka haluavat:

paikan, jossa viettää aikaa, kohdata muita ja saada kavereita
paikan, mistä saada tarpeen vaatiessa ohjausta ja tukea arjen haasteisiin
-paikan, missä osallistua pienryhmätoimintaan
-paikan, jonka toimintaan saa itse vaikuttaa
-paikan, jonka toimintaan voi osallistua omien voimavarojen mukaisesti (ei vaadi sitoutumista)

Messin kohtaamispaikassa tuetaan yhteisöllisyyttä (= yksinäisyyden vähenemistä), osallisuutta sekä oman itsensä että yhteisön kehittymistä. Kohtaamispaikka on nuorten aikuisten olohuone, jonka sisältöön nuoret itse saavat vaikuttaa. Toiminta on päihteetöntä ja maksutonta.

Työntekijöitä kohtaamispaikassa on kolme, ja aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 10:00-15:00 ja joka toinen perjantai klo 17:00-21:00.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Messin kohtaamispaikka
Lyhyt kuvaus

Messin kohtaamispaikka

Messin kohtaamispaikka on suunnattu kaikille 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille, jotka haluavat:

paikan, jossa viettää aikaa, kohdata muita ja saada kavereita
paikan, mistä saada tarpeen vaatiessa ohjausta ja tukea arjen haasteisiin
-paikan, missä osallistua pienryhmätoimintaan
-paikan, jonka toimintaan saa itse vaikuttaa
-paikan, jonka toimintaan voi osallistua omien voimavarojen mukaisesti (ei vaadi sitoutumista)

Messin kohtaamispaikassa tuetaan yhteisöllisyyttä (= yksinäisyyden vähenemistä), osallisuutta sekä oman itsensä että yhteisön kehittymistä. Kohtaamispaikka on nuorten aikuisten olohuone, jonka sisältöön nuoret itse saavat vaikuttaa. Toiminta on päihteetöntä ja maksutonta.

Työntekijöitä kohtaamispaikassa on kolme, ja aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 10:00-15:00 ja joka toinen perjantai klo 17:00-21:00.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on:

1. Syrjäytymisen ehkäisy, toimintakyvyn, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, yksinäisyyden ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen väheneminen, sosiaalisten tilanteiden ymmärryksen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen, vahvuuksien esiintuominen sekä itsetunnon lisääntyminen

2. Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

3. Huono-osaisuuden tunteen vähentäminen (tunne omasta huonoosaisuudesta vähenee, kun tuntee olevansa merkityksellinen)
 

Toimiaika

Hankkeen aikana kehitetty toiminta on käynnissä ja siihen tullaan hakemaan jatkorahoitusta tuleville vuosille. 

Messin kohtaamispaikka on avoinna maanantaista torstaihin klo 10.00-15.00 ja joka toinen perjantai klo 17.00-21.00

Hanke on STEA-rahoitteinen kehittämishanke vuosille 2018-2020 ja se päättyy joulukuussa 2020. Tämän jälkeen toiminnan on tarkoitus jatkua pysyväisluontoisena toimintana.

Toimijat

Toimintaa kehittää YMCA Tampere/Tampereen NMKY ry yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat saman kohderyhmän parissa.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Panu Lehtoniemi
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
panu.lehtoniemi@ymca.fi

Tekijä

Mari Vuoma

Luotu

13.03.2020

Viimeksi muokattu

11.08.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kohderyhmänä ovat työikäiset 18-35-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on autismin kirjon erityispiirteitä.

Autisminkirjoon liittyvien erityispiirteiden mukanaan tuomat haasteet aiheuttavat kohderyhmälle riskin syrjäytyä. Näiden erityispiirteiden lisäksi kohderyhmällä esiintyy eri tasoista masennusta, paniikki- ja ahdistuneisuushäiriötä, dissosiaatiohäiriötä, syömishäiriöiden eri muotoja sekä itsetuhoisia ajatuksia ja itsensä vahingoittamista (viiltely).

Haasteina ovat vaikeudet toimia ryhmässä ja sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisten tilanteiden ymmärrys sekä vuorovaikutustaitojen puutteellisuus vaikeuttavat kontaktinottoa muihin. Lisäksi haasteena ovat sosiaalisten tilanteiden pelko sekä aiemmat huonot kokemukset, jotka vaikuttavat paljon sosiaalisiin tilanteisiin. Nämä vaikeuttavat kaveri- ja ystävyyssuhteiden luomista sekä koulutukseen ja työelämään pääsyä.

Toimintaan osallistujat ovat tulleet oman erityispiirteisyytensä vuoksi kiusatuiksi, jääneet yksin ja ovat vaarassa syrjäytyä. Osallistujilla ei välttämättä ole koulutusta eikä mahdollisuutta näin ollen työllistyä, mutta ansaitsevat kuitenkin merkityksellisen elämän ja mahdollisuuden tulla hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat. Toimintaan osallistujilla on lisäksi haasteita oman toiminnan ohjauksessa, joka hankaloittaa arjen hallintaa ja heikentää elämänlaatua. Kuten esimerkiksi ruoanlaitto, kaupassa käynti, omasta hygieniasta ja unirytmistä huolehtiminen sekä ajanhallinta.

Kohderyhmä hyötyy yksilöllisestä ohjauksesta ja tuesta sekä paikasta, jossa harjoittaa edellä mainittuja asioita.

Esimerkki toimintaan osallistuvan henkilön muutosprosessista:

1) Yhteydenotto lähettävältä taholta, osallistujan haasteiden kuvaaminen sekä tutustumiskäynnistä sopiminen

2) Osallistujan ja ohjaajan tutustumiskäynti kohtaamispaikkaan

3) Osallistujan kanssa sovitaan kuinka edetään -> yhteystietojen vaihtaminen, tarpeen vaatiessa ensimmäisestä käynnistä sopiminen sekä osallistujan hakeminen sovitusta paikasta toiminnan pariin

4) Tutustuminen sekä ohjaajien että muiden osallistujien kanssa yksilölliset tarpeet ja kyvyt huomioiden -> osallistujan mielenkiinnonkohteen selvittäminen sekä sen hyödyntäminen osallisuuden tukemisessa sekä tutustumisessa

5) Osallistujan tukeminen ja ohjaaminen haasteissa, osallistujan ja ohjaajankohtaaminen sekä ohjaajan läsnäolo ja ajan antaminen

6) Tavoite

a) Lyhyen aikavälin tavoitteena on, että osallistuja saa arkeensa tarvittavaa rytmiä ja tätä kautta hänen toimintakykynsä sekä tunteensa osallisuudesta kasvaa

b) Pitkän aikavälin tavoitteena on, että osallistujan mahdollisuus kiinnittyä esim.pajatoimintaan, työkokeiluun, työharjoitteluun tai kouluun
 

Päämäärä ja päätavoite

Päämääränä ja tavoitteena on:

1) Yksinäisyyden ja sosiaalisten tilanteiden pelkojen väheneminen, kavereiden saaminen ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen

2) itsetunnon ja itseluottamuksen kasvaminen, motivaation kasvu, oman elämänsuunnan selkeytyminen

3) hyvinvoinnin lisääntyminen, osallistuja ei syrjäydy vaan kykenee kiinnittymään johonkin päivittäiseen toimintaan esim. pajatoimintaan, työkokeiluun tai jopa koulutukseen

Tuloksia ja vaikutuksia tullaan seuraamaan koko hankkeen ajan ja tietoa kerätään sidosryhmiltä, kohderyhmältä ja työntekijöiltä.

Kohderyhmältä selvitetään, mitä he toimintaan osallistumisen kautta hakevat ja tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan toteutuman perusteella. Tuloksena on parantaa noin 50 toimintaan osallistujan elämänlaatua yhden toimintavuoden aikana siten, että toimintaan osallistuja kokee yksinäisyyden vähenemistä, saa vertaistukea ja kokee kuuluvansa yhteisöön. Toiminta vaikuttaa kohderyhmään siten, että heidän ei tarvitse olla yksin kotona ja he saavat päiviin sisältöä.
 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Syrjäytymisen ehkäisy, toimintakyvyn, osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääntyminen, yksinäisyyden ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien pelkojen väheneminen, sosiaalisten tilanteiden ymmärryksen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen, vahvuuksien esiintuominen sekä itsetunnon lisääntyminen

Tavoitteena on vahvistaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja parantaa ihmisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.
Huono-osaisuuden tunteen vähentäminen (tunne omasta huono-osaisuudesta vähenee, kun tuntee olevansa merkityksellinen)
 

Tuotokset ja tulokset

TOIMINTA

Messin kohtaamispaikka on matalan kynnyksen paikka, jonka sisältöön kävijät voivat itse vaikuttaa. Toimintaan ei tarvitse sitoutua, vaan kävijä voi tulla kohtaamaan muita ja hakea tukea sekä ohjausta omien voimiensa mukaisesti. Kohtaamispaikka on nuorten aikuisten olohuone, jossa kaikki hyväksytään sellaisina kuin he ovat. Siellä tuetaan yhteisöllisyyttä (= yksinäisyyden vähentämistä), osallisuutta sekä oman itsensä että yhteisön kehittymistä. Toiminnassa on mahdollisuus harrastaa liikuntaa kohtaamispaikan yhteydessä olevassa salissa, ulkoilla sekä halutessaan lähteä ohjaajan kanssa kuntosalille. Käytettävänä on myös kaksi tietokonetta, joita voi käyttää esim. tiedonhakuun tai koulutehtävien ja työhakemusten tekemiseen. Teemapäivinä voi esimerkiksi tehdä ruokaa yhdessä. 
Messin kohtaamispaikassa noudatetaan alustavaa viikko-ohjelmaa, jota muokataan kävijöiden toiveesta ja ohjaajien näkemyksestä tarjottavasta toiminnasta. 
Vuonna 2018 viikko-ohjelma oli seuraavanlainen:

Maanantai klo 10:00-11:00 aamiainen ja kuulumiset, klo 11:00-12:00 leivontakerho, klo 12:00-13:00 vapaata toimintaa, klo 14:00 mahdollisuus lähteä ohjaajan kanssa kuntosalille ja klo 16.00-18.00 teatteriryhmä 

Tiistai klo 9:00-11:00 yksilöllinen kuntosaliohjaus, klo 10:00-11:00 aamiainen ja kuulumiset, klo 11:00-13:00 kokkikerho, klo 13:00-15:00 vapaata toimintaa ja klo 14:30-15:30 keskusteluryhmä 

Keskiviikko klo 10:00-11:00 aamiainen ja kuulumiset, klo 11:00-12:00 vapaata toimintaa, klo 12:00-13:30 musaryhmä, klo 13:30-14:00 vapaata toimintaa, klo 14:00-15:00 liikuntaa salissa/ulkona 

Torstai klo 10:00-11:00 aamiainen ja kuulumiset / klo 9:30 mahdollisuus lähteä ohjaajan kanssa kuntosalille, klo 11:00-13:00 pelailua Esport loungessa, klo 13:00-15:00 toiveiden mukaista toimintaa (esim. retket, museokäynnit) ja klo 16:00-18:00 roolipeliryhmä 

Perjantai klo 13:00-14:00 sählyä salissa ja joka toinen viikko oleva iltatoiminta alkaa klo 17:00 ja päättyy klo 21:00. 

Viikko-ohjelman toimintojen lisäksi teimme molempina vuosina räätälöityjä pienryhmiä, esimerkiksi teemoitettu keskusteluryhmä, Kiusattujen vertaistukiryhmä ja Moninainen minä- vertaisryhmä. Lisäksi tarjosimme mahdollisuuden osallistua musa/bändi-, teatteri- ja roolipeliryhmään. Ryhmien lisäksi kävimme mahdollisuuksien mukaan esim. teatterissa, jääkiekko-, koripallo-, ja sählyotteluissa, elämys- ja kokemusmatkoilla muissa kaupungeissa. Näiden lisäksi järjestimme 2-3 päiväisiä leirejä sekä viikonloppuisin yön yli kestävää toimintaa kohtaamispaikassa noin kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2019 aikana teimme viikko-ohjelmaan muutoksia aikataulullisista syistä sekä ohjaajien näkemyksestä onko jokin ryhmä tarpeellinen. Esimerkiksi leivontakerho ja pelailu Esport-loungessa jäivät viikko-ohjelmasta pois vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Roolipeliryhmä poistui Messin kohtaamispaikan toiminnasta ja siirtyi kokonaan Messin tilan toimintaan syksystä 2019. 

Kohtaamispaikassa nuorille tarjotaan mahdollisuus aloittaa päivä terveellisellä aamiaisella sekä kerran viikossa osallistua kokkikerhoon. Kävijöiden kanssa suunnitellaan aamiaisen ja kokkikerhon sisällöt, valmistetaan, syödään sekä lopuksi siivotaan pois. Kaikki vaiheet harjoittavat heidän oman toiminnan ohjausta sekä vahvistavat elämänhallinnallisia taitoja. Aamupalan ja kokkikerhon yhteydessä keskustellaan ravitsemuksesta sekä ruoan terveysvaikutuksista. Nämä toiminnot ovat erinomainen keino oppia ja vahvistaa käytännön taitoja ruoan valmistukseen liittyen. 
Kohtaamispaikassa on mahdollisuus moninaiseen liikunnan harrastamiseen. Kuntosalilla on mahdollista käydä 2-3 kertaa viikossa ja liikkumista kohtaamispaikan vieressä olevassa liikuntasalissa sekä sählyä on tarjolla kerran viikossa. Kohtaamispaikan liikunnan tarjoamisen tavoitteena on parantaa huonoja kokemuksia koululiikunnasta sekä luoda motivaatiota arkiliikunnan lisäämiseksi kävijöiden arjessa. 
Toiveiden-torstai teema päivänä pyrimme toteuttamaan kävijöiden toiveita.

Olemme mm. käyneet keilaamassa, museoissa, pulkkamäessä ja katsoneet elokuvia. 
Kiusattujen vertaistukiryhmä on Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelema hoito- ohjelma/ryhmä väkivaltaa kokeneille nuorille aikuisille, jota olemme muokanneet omaan käyttöömme sopivaksi. Ryhmää järjestettiin kerran (1) vuonna 2018 ja kaksi kertaa (2) vuonna 2019. Näissä ryhmissä oli kaikissa kolme (3) henkilöä, joilla on kiusaamis- tai väkivaltakokemuksia. Ryhmä kokoontui viisi kertaa 1,5h kerrallaan viiden viikon aikana. Ryhmä antaa valmiudet jälkihuollollisin keinoin käsitellä koettua väkivaltaa(kiusaamista). 

Moninainen minä -ryhmä on luottamuksellinen pienryhmä, jossa käsitellään minäkuvan selkiytymiseen, itsetunnon vahvistumiseen ja seksuaaliseen identitettiin liittyviä aiheita. Vertaisryhmän lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus saada yksilöllistä tukea ja ohjausta seksuaaliterapeutilta. Ryhmään osallistui neljä henkilöä ja sitä järjestettiin ensikerran syksyllä 2019. Tämä ryhmä toteutettiin yhteistyössä Tampere Missio ry:n kanssa. 

Vuoden 2019 kesällä järjestimme Messin kohtaamispaikan ja pajan kävijöille mahdollisuuden lähteä käymään ulkomailla. ”Kansainvälistä ulottuvuutta sosiaalisesti rajoittuneille nuorille” -projektin tarkoitus oli antaa mahdollisuus matkustaa ulkomaille sellaiselle nuorelle, joka on käynyt vähän tai ei ollenkaan ulkomailla, johtuen heidän vähävaraisista perhetaustoistaan tai omista sosiaalisista rajoitteistaan. Osallistujia projektiin otettiin kymmenen nuorta ja mukana oli kolme ohjaajaa. Projektiin haettiin nuoria, jotka olivat yli 18vuotiaita, joilla on vähäinen tai olematon kokemus ulkomaanmatkoista, valmiutta sitoutua matkan suunniteluun liittyvään prosessiin, jaksaminen olisi henkisesti ja fyysisesti tarpeeksi hyvä ja pystyy sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihin. Halukkaita osallistujia Projektiin löytyi hyvin ja osallistujalista täyttyi nopeasti. Tavoite matkalle on osallistujien siedättäminen erilaisiin kulttuurisiin ympäristöihin, voimaantuminen, elämyksellisyys kokemuksellisuus, näkemysten ja ajatusmaailman avartaminen sekä jakaminen ja näiden kautta kokemus ryhmään kuulumisesta. Matkaa aloitettiin suunnittelemaan mukaan lähtevän ryhmän kanssa jo vuoden 2019 alusta. Projektin prosessiin kuului säännölliset tapaamiset noin kaksi kertaa kuukaudessa. Näiden tapaamisten tarkoituksena oli suunnitella matkaa sekä osallistujien tutustuminen toisiinsa. Matkakohteeksi tuli Barcelona, joka valikoitui matkalle lähtijöiden äänestyksellä. Matkaa varten haettiin ja saatiin lisärahoitusta Suomen NMKY: liitolta. Lisäksi matkaan lähtijöillä oli 50€ omavastuuosuus. 

 

TULOKSET JA VAIKUTUKSET SUHTEESSA TAVOITTEISIIN

Kohtaamispaikan kävijöiltä aloitettiin keräämään palautetta vuoden 2019 kesällä palautekyselylomakkeen avulla. Kysely oli suunnattu kävijöille, jotka olivat jo käyneet pidemmän aikaa kohtaamispaikan toiminnoissa, jotta tuloksia ja vaikutuksia pystyttiin mittaamaan. Heistä suurin osa on mukana päivittäisessä toiminnassa ja osa päivittäisessä toiminnassa sekä pienryhmissä ja osa pelkästään pienryhmissä. 

Kävijöille teetetyn kyselyn mukaan 73% vastaajista on saanut kavereita/ystäviä osallistumalla toimintaan ja 85% kokee kuuluneensa yhteisöön. Vastaajista 58% kertoo omatoimisuutensa sekä arjenhallinnallisten taitojensa kehittyneen. Itseluottamuksen kokee lisääntyneen 70% vastaajista ja 62% kokee hyväksyvänsä paremmin oman erityisyytensä, esim. masennuksen. Vastaajista 42% kokee tulevaisuuden näkymiensä ja uskon omaan pärjäämiseen parantuneen sekä 54% tietää mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa.Vastaajista 62% kokee saaneensa vertaistukea ja 81% kokee tulleensa hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

Kyselyn ja ohjaajien tekemien havaintojen perusteella tavoitteet saavutettiin hyvin. Aikaansaatuja tuloksia olivat kävijöiden yksinäisyyden tunteen väheneminen, kavereiden saaminen, sosiaalisten tilanteiden ja taitojen vahvistuminen. Myös kävijöiden itsetunto, itseluottamus ja motivaatio kasvoi sekä oma elämänsuunta selkiytyi. Lisäksi osan kävijöiden hyvinvointi lisääntyi ja he pystyivät kiinnittymään johonkin päivittäiseen toimintaa, joita oli esimerkiksi työkokeilu ja koulutus. 

Yhteistyötahojen palautteen perusteella kohtaamispaikassa käyminen ja siellä tarjottu toiminta on torjunut kävijöiden syrjäytymiskierrettä ja lisännyt heidän aktiivisuuttaan. Toiminnassa kuljetaan kävijöiden rinnalla ja näin he tuntevat olevansa merkityksellisiä. Kävijöiden toimintakyky ja mielenterveys on kohentunut. 

1.1.-31.12.2018 välisenä aikana yksittäisiä kohderyhmään kuuluvia tavoitettiin 56, joista 10-20 kävi kohtaamispaikassa päivittäin/useampana päivänä viikossa/kerran viikossa. Heistä noin viidellä oli jatko-suunnitelmat valmiina ja osa heistä kävi kohtaamispaikan lisäksi myös muissa toiminnoissa, esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, työpajalla tai aikuislukiossa. Kävijöihin kuuluneista noin 10 palasi takaisin opintojen pariin/aloitti opinnot tai siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun tai työelämään. Kohderyhmään kuuluneista osa jäi tavoittamatta eli lopetti käynnit sekä yhteydenpidon tietämättömistä syistä johtuen. Osa eteenpäin siirtyneistä kuitenkin jatkoi käyntejä kohtaamispaikan perjantai-illoissa, joita järjestettiin kaksi kertaa kuukaudessa. 
Käyntikertoja kuukausitasolla kertyi maksimissaan 321 ja vähimmillään 66 (lomakuukausi, jolloin olimme kiinni 3 viikkoa). 
Kohtaamispaikka mahdollisti (matalan kynnyksen periaatteella tuetusti) enemmän työkokeilupaikkoja sekä työharjoittelupaikkoja kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli esitetty. Kuvaus yksittäisen henkilön toteutuneesta polusta kohtaamispaikassa: työkokeilu -> työhönvalmennus -> kuntouttava työtoiminta -> nuoriso- ja yhteisöohjaajan oppisopimuskoulutus, työpaikkana Tampereen NMKY ry. Työkokeilussa vuonna 2018 oli yhteensä 3 henkilöä ja opintojen puolesta työharjoittelussa 2 henkilöä. 

Syksyllä 2018 mahdollistettiin myös kuntouttavan työtoiminnan avustavat työtehtävät yhdelle yksittäiselle kävijälle, jolla kyky kiinnittyä muualle haastavan elämäntilanteen johdosta oli huomattavasti heikentynyt. Avustavien tehtävien avulla, tutussa toimintaympäristössä, sai kävijä kasvattaa voimavarojaan, harjoittaa omia taitojaan, kerätä itseluottamusta sekä ylläpitää aktiivisuuttaan tutun yhteisön tuella. Kohtaamispaikkatoiminta ei kuitenkaan ole kuntouttavan työtoiminnan palveluntarjoaja, eikä näin ollen saa myöskään korvausta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. 

1.1.-31.12.2019 välisenä aikana yksittäisiä kohderyhmään kuuluvia tavoitettiin 72, joista osa kävi toiminnassa päivittäin, osa muutamia kertoja viikossa ja osa pelkästään pienryhmä-, tai vertaisryhmätoiminnoissa. Päivittäiset kävijämäärät liikkuivat 10-18 välillä, riippuen päivästä ja siitä oliko päivän aikana esim. pien/vertaisryhmätoimintaa, jolloin mukana oli myös niitä, jotka eivät osallistuneet muuhun päivittäiseen toimintaan. Pääsääntöisesti päivittäisiä kävijöitä oli 10-13 välillä. Käyntikertoja kuukausitasolla kertyi maksimissaan 290 ja vähimmillään 50 (lomakuukausi, jolloin olimme kiinni 3 viikkoa). 
Vuoteen 2018 nähden kävijäkunnassa tapahtui muutosta. Vuonna 2018 käyneitä alkoi jäämään pois toiminnasta heidän siirtyessään muiden toimintojen (opiskelut, kuntouttavat työtoiminnat tai työelämä) pariin. Elämäntilanteet vaihtelivat paljon uusienkin kävijöiden välillä, mutta yhdistävänä tekijänä heistä suurimmalla osalla oli joko autisminkirjon diagnoosi tai piirteisyyttä. Tämä toi heidän kohdallaan mukanaan sosiaalisten tilanteiden ymmärtämättömyyttä sekä pelkoa ja kyvyttömyyttä ottaa kontaktia muihin. Tällöin yksinäisyys ja sosiaalisista tilanteista johtuva väsymys näkyi kävijöissä. Lisäksi vuoden 2019 kävijöissä korostui paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä keskivaikea ja vaikea masennus. Näistä syistä johtuen monet päivittäisistä kävijöistä oli joko sairaslomalla opinnoista tai kokonaan vailla opiskelu/työpaikkaa tai edes ajatusta siitä mitä haluaisi/kykenisi tekemään. Yksittäinen kävijä oli mukana toiminnassa pääsääntöisesti 6 kuukautta – 1 vuoden. 

Vuoden 2019 aikana kohtaamispaikka mahdollisti myös työharjoittelun, työkokeilun sekä kuntouttavan työtoiminnan paikat. Vuoden sisällä oli yksi työharjoittelussa osana nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutusta, 2 työkokeilussa sekä 1 kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavan työtoiminnan paikka koski kaikkia Tampereen NMKY ry:n toimintoja, mutta kuntoutujan hyvin heikon kunnon takia ja koska hän oli kohtaamispaikan kävijä, hän toimi pääsääntöisesti kohtaamispaikalla avustavissa työtehtävissä. Kuntouttavasta työtoiminnasta ei olla saatu korvausta ja Tampereen NMKY ry ei tuota kuntouttavaa työtoimintaa Tampereen kaupungille.
 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

TULOKSET JA VAIKUTUKSET SUHTEESSA TAVOITTEISIIN

Kohtaamispaikan kävijöiltä aloitettiin keräämään palautetta vuoden 2019 kesällä palautekyselylomakkeen avulla. Kysely oli suunnattu kävijöille, jotka olivat jo käyneet pidemmän aikaa kohtaamispaikan toiminnoissa, jotta tuloksia ja vaikutuksia pystyttiin mittaamaan. Heistä suurin osa on mukana päivittäisessä toiminnassa ja osa päivittäisessä toiminnassa sekä pienryhmissä ja osa pelkästään pienryhmissä. 

Kävijöille teetetyn kyselyn mukaan 73% vastaajista on saanut kavereita/ystäviä osallistumalla toimintaan ja 85% kokee kuuluneensa yhteisöön. Vastaajista 58% kertoo omatoimisuutensa sekä arjenhallinnallisten taitojensa kehittyneen. Itseluottamuksen kokee lisääntyneen 70% vastaajista ja 62% kokee hyväksyvänsä paremmin oman erityisyytensä, esim. masennuksen. Vastaajista 42% kokee tulevaisuuden näkymiensä ja uskon omaan pärjäämiseen parantuneen sekä 54% tietää mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa.Vastaajista 62% kokee saaneensa vertaistukea ja 81% kokee tulleensa hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

Kyselyn ja ohjaajien tekemien havaintojen perusteella tavoitteet saavutettiin hyvin. Aikaansaatuja tuloksia olivat kävijöiden yksinäisyyden tunteen väheneminen, kavereiden saaminen, sosiaalisten tilanteiden ja taitojen vahvistuminen. Myös kävijöiden itsetunto, itseluottamus ja motivaatio kasvoi sekä oma elämänsuunta selkiytyi. Lisäksi osan kävijöiden hyvinvointi lisääntyi ja he pystyivät kiinnittymään johonkin päivittäiseen toimintaa, joita oli esimerkiksi työkokeilu ja koulutus. 

Yhteistyötahojen palautteen perusteella kohtaamispaikassa käyminen ja siellä tarjottu toiminta on torjunut kävijöiden syrjäytymiskierrettä ja lisännyt heidän aktiivisuuttaan. Toiminnassa kuljetaan kävijöiden rinnalla ja näin he tuntevat olevansa merkityksellisiä. Kävijöiden toimintakyky ja mielenterveys on kohentunut. 

1.1.-31.12.2018 välisenä aikana yksittäisiä kohderyhmään kuuluvia tavoitettiin 56, joista 10-20 kävi kohtaamispaikassa päivittäin/useampana päivänä viikossa/kerran viikossa. Heistä noin viidellä oli jatko-suunnitelmat valmiina ja osa heistä kävi kohtaamispaikan lisäksi myös muissa toiminnoissa, esim. kuntouttavassa työtoiminnassa, työpajalla tai aikuislukiossa. Kävijöihin kuuluneista noin 10 palasi takaisin opintojen pariin/aloitti opinnot tai siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun tai työelämään. Kohderyhmään kuuluneista osa jäi tavoittamatta eli lopetti käynnit sekä yhteydenpidon tietämättömistä syistä johtuen. Osa eteenpäin siirtyneistä kuitenkin jatkoi käyntejä kohtaamispaikan perjantai-illoissa, joita järjestettiin kaksi kertaa kuukaudessa. 
Käyntikertoja kuukausitasolla kertyi maksimissaan 321 ja vähimmillään 66 (lomakuukausi, jolloin olimme kiinni 3 viikkoa). 
Kohtaamispaikka mahdollisti (matalan kynnyksen periaatteella tuetusti) enemmän työkokeilupaikkoja sekä työharjoittelupaikkoja kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli esitetty. Kuvaus yksittäisen henkilön toteutuneesta polusta kohtaamispaikassa: työkokeilu -> työhönvalmennus -> kuntouttava työtoiminta -> nuoriso- ja yhteisöohjaajan oppisopimuskoulutus, työpaikkana Tampereen NMKY ry. Työkokeilussa vuonna 2018 oli yhteensä 3 henkilöä ja opintojen puolesta työharjoittelussa 2 henkilöä. 

Syksyllä 2018 mahdollistettiin myös kuntouttavan työtoiminnan avustavat työtehtävät yhdelle yksittäiselle kävijälle, jolla kyky kiinnittyä muualle haastavan elämäntilanteen johdosta oli huomattavasti heikentynyt. Avustavien tehtävien avulla, tutussa toimintaympäristössä, sai kävijä kasvattaa voimavarojaan, harjoittaa omia taitojaan, kerätä itseluottamusta sekä ylläpitää aktiivisuuttaan tutun yhteisön tuella. Kohtaamispaikkatoiminta ei kuitenkaan ole kuntouttavan työtoiminnan palveluntarjoaja, eikä näin ollen saa myöskään korvausta kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. 

1.1.-31.12.2019 välisenä aikana yksittäisiä kohderyhmään kuuluvia tavoitettiin 72, joista osa kävi toiminnassa päivittäin, osa muutamia kertoja viikossa ja osa pelkästään pienryhmä-, tai vertaisryhmätoiminnoissa. Päivittäiset kävijämäärät liikkuivat 10-18 välillä, riippuen päivästä ja siitä oliko päivän aikana esim. pien/vertaisryhmätoimintaa, jolloin mukana oli myös niitä, jotka eivät osallistuneet muuhun päivittäiseen toimintaan. Pääsääntöisesti päivittäisiä kävijöitä oli 10-13 välillä. Käyntikertoja kuukausitasolla kertyi maksimissaan 290 ja vähimmillään 50 (lomakuukausi, jolloin olimme kiinni 3 viikkoa). 
Vuoteen 2018 nähden kävijäkunnassa tapahtui muutosta. Vuonna 2018 käyneitä alkoi jäämään pois toiminnasta heidän siirtyessään muiden toimintojen (opiskelut, kuntouttavat työtoiminnat tai työelämä) pariin. Elämäntilanteet vaihtelivat paljon uusienkin kävijöiden välillä, mutta yhdistävänä tekijänä heistä suurimmalla osalla oli joko autisminkirjon diagnoosi tai piirteisyyttä. Tämä toi heidän kohdallaan mukanaan sosiaalisten tilanteiden ymmärtämättömyyttä sekä pelkoa ja kyvyttömyyttä ottaa kontaktia muihin. Tällöin yksinäisyys ja sosiaalisista tilanteista johtuva väsymys näkyi kävijöissä. Lisäksi vuoden 2019 kävijöissä korostui paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöt sekä keskivaikea ja vaikea masennus. Näistä syistä johtuen monet päivittäisistä kävijöistä oli joko sairaslomalla opinnoista tai kokonaan vailla opiskelu/työpaikkaa tai edes ajatusta siitä mitä haluaisi/kykenisi tekemään. Yksittäinen kävijä oli mukana toiminnassa pääsääntöisesti 6 kuukautta – 1 vuoden. 

Vuoden 2019 aikana kohtaamispaikka mahdollisti myös työharjoittelun, työkokeilun sekä kuntouttavan työtoiminnan paikat. Vuoden sisällä oli yksi työharjoittelussa osana nuoriso- ja yhteisöohjaajakoulutusta, 2 työkokeilussa sekä 1 kuntouttavassa työtoiminnassa. Kuntouttavan työtoiminnan paikka koski kaikkia Tampereen NMKY ry:n toimintoja, mutta kuntoutujan hyvin heikon kunnon takia ja koska hän oli kohtaamispaikan kävijä, hän toimi pääsääntöisesti kohtaamispaikalla avustavissa työtehtävissä. Kuntouttavasta työtoiminnasta ei olla saatu korvausta ja Tampereen NMKY ry ei tuota kuntouttavaa työtoimintaa Tampereen kaupungille.

Ymca Tampere

Aihealueet

Kohtaaminen

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Syrjäytyminen Yksinäisyys