Kohtaaminen

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ikääntyminen
Vanhuspalvelut
Kohtaaminen
Vähemmistöt
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä opas lisää tietoisuutta ja ymmärrystä sateenkaarisenioreiden historiasta, sekä antaa ammattilaiselle työkaluja sateenkaariosaamisen vahvistamiseen ja sateenkaarisenioreiden kohtaamiseen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa mielen hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana on osallisuuden kokemus, joka syntyy arkisissa kohtaamisissa ja keskinäisessä yhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Kohtaaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Yhteiskehittäminen
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa keskeiset ja toimijoiden kanssa yhdessä sovitut työskentely- ja verkostomaisen toiminnan kokonaisuudet.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Kohtaaminen
Verkostot
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Verkostomainen valta voimistuu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käsikirjan avulla pystymme toteuttamaan yhdessä luomalla toimintatavalla edellytykset lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen, kuulemiseen, kunnioitukseen ja osallisuuteen perustuvan toimintakult

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Vanhemmuus
Kohtaaminen
Perhekeskus
Perhepalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohtaamispaikkatoimijoiden kokoaminen yhteen hiileen puhaltavaksi verkostoksi. Kohtaamispaikkatoiminta on osa Rovaniemen perhekeskuskehittämistä. 

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Varhainen tunnistaminen
Kohtaaminen
Ehkäisevä työ
Varhainen puuttuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään yhteneväinen kuuntelemisen ja puheeksioton toimintatapa lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteneväisen puheeksioton sekä kohtaavan toimintakulttuurin muodostumiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Kohtaaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehity kohtaajana valmennus on suunnattu sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille, jotka kohtaavat haasteellisia tilanteita asiakastyössä. 
 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakastyö
Kohtaaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lyhyt opas nepsypiirteisen asiakkaan tasa-arvoiseen kohtaamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Pori
Harjavalta
Kokemäki
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Aikuissosiaalityö
Kohtaaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tarjota sosiaalihuollon neuvontaa ja palveluohjausta ilman ajanvarausta. Kohtaamispaikoissa voi asioida myös anonyymisti.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Helsinki
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Kohtaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjaajan oppaan perusidea on toimia sote-ammattilaisten perehdytyksen tukena.