Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen

Lyhyt kuvaus

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen ovat osa mielenterveysstrategiaa.

Mielenterveyttä edistetään

  1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
  2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
  3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveysosaaminen tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa mielenterveyttä.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Helsingin kaupunki
Pirkanmaan hyvinvointialue
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Pirkanmaan hyvinvointialue
Sodankylän kunta
Hyvän mielen talo ry
Tampereen kaupunki
Ikäinstituutin säätiö
Hyvän mielen talo ry
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tampereen kaupunki
Tampereen kaupunki
Hyvän mielen talo ry
Helsingin kaupunki
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Ikäinstituutin säätiö
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Ylläpitäjä