Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen ovat osa mielenterveysstrategiaa.

Mielenterveyttä edistetään

  1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
  2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
  3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveysosaaminen tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa mielenterveyttä.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Mielenterveys