Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen ovat osa mielenterveysstrategiaa.

Mielenterveyttä edistetään

  1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
  2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
  3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveysosaaminen tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa mielenterveyttä.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Kuva on hyvinvointilähete logo sekä slogan ihmiseltä ihmiselle
Toimintamalli
Osallisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteisöllisyys
Yhteistyö

Hyvän mielen kunta -kuvituskuva. Neljä ihmistä makaa nurmikolla, kuvattu ylhäältäpäin.
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Kuntalaiset
Hyvinvointi
Terveyden edistäminen

Kuvaus kuntien käytännön työkalupakin sisällöstä. Kuvailee hyvän mielenterveysjohtamisen ja -päätöksenteon prosessin. Mitä kunnan on tärkeätä kartoittaa, arvioida ja kehittää kunnan toiminnassa kokonaisvaltaisen mielenterveyden edistämisen onnistumiseksi. Sisältää eri käytännön toimintamalleja, välineitä ja käytänteitä.
Toimintamalli
Mielenterveys
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Kunnat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Nuoret naiset katsovat maisemia Pyynikin näkötornista Tampereella
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Osallisuus

Omena
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

Mielen Hyvinvoinnin tukena -salkku
Toimintamalli
Itsehoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut

Mielikioskitila
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Vertaistuki

Hyvän mielen talo ry:n logo, jossa kaksi kettu-hahmoa halaavat toisiaan.
Toimintamalli
Vanhemmuus
Mielenterveys
Matalan kynnyksen palvelu