Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen

Mielenterveyden edistäminen ja osaamisen vahvistaminen ovat osa mielenterveysstrategiaa.

Mielenterveyttä edistetään

  1. Yksilötasolla tukemalla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista
  2. Yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta
  3. Rakenteiden tasolla esimerkiksi turvaamalla taloudellinen toimeentulo ja tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveysosaaminen tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena, mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä sekä keinoista vahvistaa mielenterveyttä.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Nuori ja aikuinen etsivät ekosysteemikartasta tietoa tuen ja palvelujen tarjojista
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Osallisuus

Omena
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto

erilaisia pikkuleipämuotteja
Toimintamalli
Kokemusasiantuntijuus
Lastensuojelu
Perhekeskus
Perhepalvelut

Mielenterveys kuuluu kaikille!
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielen hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Arviointi ja tiedonkeruu

Auringonkukka pelto
Toimintamalli
Mielenterveys
Monikulttuurisuus
Pakolaisuus

Kahden iäkkään lämmin kohtaaminen
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Mielenterveys

Ihminen ojentaa kartonkisydäntä toiselle ihmiselle.
Toimintamalli
Mielenterveys
Osaaminen
Johtaminen
Ehkäisevä työ
Työhyvinvointi

Mielenterveystaidot mielen hyvinvoinnin tukena -salkku
Toimintamalli
Itsehoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut

Mielikioskitila
Toimintamalli
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Vertaistuki

Puhekuplat ja teksti "Miten jaksat omaishoitaja"
Toimintamalli
Omaishoito
Mielen hyvinvointi
Asiakas- ja palveluohjaus

Hyvän mielen talo ry:n logo, jossa kaksi kettu-hahmoa halaavat toisiaan.
Toimintamalli
Vanhemmuus
Mielenterveys
Matalan kynnyksen palvelu