Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin (Otso) toimintamallit

Lyhyt kuvaus

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti (Otso) on osa tulevaisuuden sote-keskus- ja sosiaalihuollon kehittämisohjelmia.     

Aikuissosiaalityössä on käytössä lukuisa määrä eri asiakasryhmille ja erilasissa toimintaympäristöissä käytettäviä työmenetelmiä. Otso-pilotissa työmenetelmiä jäsennetään laajemmiksi toimintamalleiksi selkeyttäen sosiaalityön roolia tulevaisuuden sote-keskuksissa. Tavoitteellisesti käytetyt menetelmät ja toimintamallit lisäävät palvelun vaikuttavuutta ja asiakasosallisuutta.  

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksella on tarve toimia aiempaa lähempänä tuen tarvitsijoita. Jalkautuvilla, etsivillä ja tarvittaessa tehostetuilla työmuodoilla voidaan vastata aiempaa notkeammin palvelutarpeisiin huomioiden myös yhteisasiakkuudet.

      

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Vantaan kaupunki
Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Espoon kaupunki
Lohjan kaupunki
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos
Helsingin kaupunki
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (Kuussote)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri)
Satakunnan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Administrator