Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin (Otso) toimintamallit

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti (Otso) on osa tulevaisuuden sote-keskus- ja sosiaalihuollon kehittämisohjelmia.     

Aikuissosiaalityössä on käytössä lukuisa määrä eri asiakasryhmille ja erilasissa toimintaympäristöissä käytettäviä työmenetelmiä. Otso-pilotissa työmenetelmiä jäsennetään laajemmiksi toimintamalleiksi selkeyttäen sosiaalityön roolia tulevaisuuden sote-keskuksissa. Tavoitteellisesti käytetyt menetelmät ja toimintamallit lisäävät palvelun vaikuttavuutta ja asiakasosallisuutta.  

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksella on tarve toimia aiempaa lähempänä tuen tarvitsijoita. Jalkautuvilla, etsivillä ja tarvittaessa tehostetuilla työmuodoilla voidaan vastata aiempaa notkeammin palvelutarpeisiin huomioiden myös yhteisasiakkuudet.

      

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotin (Otso) toimintamallit
Lyhyt kuvaus

Osallistavan sosiaalityön menetelmien pilotti (Otso) on osa tulevaisuuden sote-keskus- ja sosiaalihuollon kehittämisohjelmia.     

Aikuissosiaalityössä on käytössä lukuisa määrä eri asiakasryhmille ja erilasissa toimintaympäristöissä käytettäviä työmenetelmiä. Otso-pilotissa työmenetelmiä jäsennetään laajemmiksi toimintamalleiksi selkeyttäen sosiaalityön roolia tulevaisuuden sote-keskuksissa. Tavoitteellisesti käytetyt menetelmät ja toimintamallit lisäävät palvelun vaikuttavuutta ja asiakasosallisuutta.  

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksella on tarve toimia aiempaa lähempänä tuen tarvitsijoita. Jalkautuvilla, etsivillä ja tarvittaessa tehostetuilla työmuodoilla voidaan vastata aiempaa notkeammin palvelutarpeisiin huomioiden myös yhteisasiakkuudet.

      

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Pilotttikokonaisuuden tavoitteena on:  

 • Tukea hankealueita ottamaan käyttöön ja kehittämään edelleen olemassa olevia osallistavan sosiaalityön ja toimintakyvyn menetelmiä ja toimintamalleja.  
 • Ymmärtää tavoitteellisesti käytettyjen menetelmien merkitys vaikuttavuuden ja asiakasosallisuuden lisäämisessä.  
 • Selkeyttää sosiaalityön roolia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus   
  -konseptissa.  
 • Kehittää osallistavan ja toimintakykyä edistävän sosiaalityön geneerinen toimintamalli, joka ei ole tiettyyn aikaan, paikkaan tai ihmiseen sidottu. 
Toimiaika

1/2021-5/2022

Toimijat

Pilotointiin osallistuvat hankealueet 

 • Etelä-Pohjanmaa: Seinäjoki, KuusSoTe, Suupohjan peruspalvelujen LLKY 
 • Helsinki: Etsivä lähityö 
 • Helsinki: Maahanmuuttoyksikkö 
 • Kainuu 
 • Keski-Pohjanmaa 
 • Keski-Suomi 
 • Länsi-Uusimaa: Espoo ja Lohja 
 • Pirkanmaa  
 • Satakunta: Harjavalta ja Pori 
 • Vantaa-Kerava 
Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pekka Karjalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pekka.karjalainen@thl.fi

Luotu

22.10.2021

Viimeksi muokattu

09.02.2022