Osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien palvelujärjestelmän kehittäminen Pietarsaaren seudulla

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa sen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023.

Kansallinen Työkyky-ohjelma: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Työllisyys
Työllistyminen
Osatyökykyisyys
Osallisuus
Aikuissosiaalityö