Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/Pietarsaaren seutu

Palvelupolkukuvaukset: kuntouttava työtoiminta, vammaisten henkilöiden työtoiminta, kehitysvammaisten työtoiminta

EHL ja SHL mukaista työhönvalmennusta ei tuoteta seudulla

 

Tavoitteena edistää työttömien ja osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä, työllistymistä ja osallisuutta

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalihuollon työllistymistä tukeva palvelupolku/Pietarsaaren seutu
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolkukuvaukset: kuntouttava työtoiminta, vammaisten henkilöiden työtoiminta, kehitysvammaisten työtoiminta

EHL ja SHL mukaista työhönvalmennusta ei tuoteta seudulla

 

Tavoitteena edistää työttömien ja osatyökykyisten työ- ja toimintakykyä, työllistymistä ja osallisuutta

Toteutuspaikka
Luoto, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
Paikkakunta tai maakunta
Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

28.05.2021

Viimeksi muokattu

17.06.2021
Toimintaympäristö **

Hankkeen päätoteuttajana on Pietarsaaren kaupunki, joka tuottaa seutukunnan monialaisen työvoiman palvelukeskuksen (TYP) palvelut isäntäkuntaperiaatteella. Alueen kunnista hankkeessa ovat myös mukana Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy.

Työllisyyspalvelut organisoidaan Pietarsaaren seudulla kuntien keskushallinnossa, jolloin ne eivät, monista muista kunnista poiketen, hallinnollisesti sijoitu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Tällä on vaikutusta palveluiden tuottamisessa ja myös hankkeen toiminnan kannalta; hankkeen kautta kehitetään palvelua mikä monelta osin katsotaan kuuluvaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiksi, mutta sitä tehdään kunnallisen yhteishallinnon puolella. Tältä osin esim. työhönvalmennus, mikä lukeutuu erääksi sosiaalihuollon työllistymistä tukevaksi palveluksi, tuotetaan seudulla nyt hankkeen kautta kunnan toimesta. Kunnallisten palveluiden ja hyvinvointialueen palveluiden yhteensovittaminen ja yhteistyön kehittäminen on hankkeessa keskeistä.

Seudulla ei ole saatavilla kunnallista työhönvalmennusta, ei myöskään sosiaalihuollon puolella. Myöskään kehitysvammaisten erityishuoltolain 35 § 2 mom. työhönvalmennusta, tai sosiaalihuoltolain 27 § d työhönvalmennusta ei tuoteta sosiaalihuollon toimesta, eikä sitä osteta ostopalveluna. Ennen hankkeen aloitusta ainoa tarjolla oleva työhönvalmennus oli KELA:n ammatillisen kuntoutuksen kautta, tai TE-toimiston ostopalveluna rajatulle määrälle asiakkaita.

Pietarsaaren seutu on voimakkaasti ruotsinkielistä; hankkeen kunnissa äidinkielenään ruotsia puhuukin keskimäärin 81 %. Suhteellisen suuri ruotsinkielisten osuus onkin leimaa antava ominaisuus alueelle ja asettaa myös omat tarpeensa palveluiden tuotannolle ja kehittämiselle. Valitettavan usein kansallisen tason tai paikallisen tason toisaalla kehitystyön tuloksena syntyneet työvälineet tai menetelmät tuotetaan ainoastaan suomenkielellä. Seudun kunnilla onkin erityinen tarve huomioida väestön tarpeet ja huolehtia molemmille kieliryhmille soveltuvista menetelmistä ja materiaaleista.

Kaksikielisyyden lisäksi alueella on ominaista runsas maahanmuuttajien osuus väestöstä. Maahanmuuttajataustaisia alueella on keskimäärin 7 % asukkaista. Maahanmuuton suurimpia syitä on voimakas alueelle kohdentuva työperäinen maahanmuutto. Noin 9 % kaikista ulkomaalaistaustaisista alueella on pakolaisia.

Pietaresaaren seudun työllisyystilanne on hyvä ja työttömyysaste on verraten alhainen. Alueella on vahva yrityskulttuuri. Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordian 2020 (ennen covid-19) teettämän  Attract-kartoituksen perusteella seudulle tarvitaan jopa 1087 uutta työntekijää. Kahden vuoden kuluttua tarpeen arvioidaan olevan 1394 henkilöä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Työllisyys Työllistyminen Osatyökykyisyys Osallisuus Aikuissosiaalityö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Paljon palveluita tarvitsevat Työttömät